AKTUALIZÁCIA: Poslanci schválili prezidentkou vrátený zákon o ochrane hospodárskej súťaže

NETKY.SK • 11 Máj 2021, 08:42 • 2 min
AKTUALIZÁCIA: Poslanci schválili prezidentkou vrátený zákon o ochrane hospodárskej súťaže

BRATISLAVA - Dnešný piaty rokovací deň bude patril aj zákonu o ochrane hospodárskej súťaže, ktorý vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie prezidentka Zuzana Čaputová. Poslanci neakceptovali pripomienku prezidentky Zuzany Čaputovej, a nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže schválili v pôvodnom znení, teda aj so sporným pozmeňujúcim návrhom, ktorým sa v rámci Úradu vlády SR zriadi Úrad podpredsedu vlády.

slovakia

left justify in out

Aktualizované 11. mája 12:00 

Zákon vypracoval Protimonopolný úrad najmä z dôvodu prebratia smernice Európskej únie. Pre jej rozsah, aj pre viaceré novelizácie aktuálne platnej legislatívy, sa rozhodoval pripraviť úplne nový návrh zákona. Legislatíva upravuje celú oblasť verejnoprávnej ochrany hospodárskej súťaže na Slovensku, oblasť zneužívania dominantného postavenia, dohôd obmedzujúcich súťaž, kontroly koncentrácií, postavenie a právomoci úradu, ako aj jeho organizáciu, ďalej ukladanie pokút či medzinárodnú spoluprácu. Zmeny mali pôvodne platiť od mája tohto roku, vzhľadom na vrátenie zákona prezidentkou sa účinnosť posunula na jún 2021.

 

img

 

Zmeny v oblasti kontroly koncentrácií sa týkajú čiastočnej úpravy notifikačných kritérií. Ide o kritériá, pri splnení ktorých majú podnikatelia povinnosť oznámiť koncentráciu. „Konkrétne sa vypúšťa existujúce osobitné notifikačné kritérium, ktoré sa uplatňovalo v prípade vytvorenia spoločných podnikov. Uvedené umožňuje eliminovať prípady, keď sa formálne posudzovala koncentrácia aj v prípadoch extrateritoriálnych spoločných podnikov, ktoré neboli aktívne na území Slovenskej republiky," uvádza sa v materiáli.

 

Nové inštitúty
Návrh zákona tiež zavádza nové inštitúty v podobe právomoci PMÚ uložiť dočasné opatrenia v oblasti kontroly koncentrácií. Ich cieľom je rýchlo a efektívne riešiť situácie, keď prišlo k protiprávnemu vykonávaniu práv a povinností vyplývajúcich z koncentrácie, a to jednak pred vydaním rozhodnutia vo veci posúdenia koncentrácie alebo po tom, čo nebolo rozhodnutie rešpektované. Takéto opatrenia majú zabezpečiť, aby ešte pred vydaním rozhodnutia neprišlo k závažnému a nenapraviteľnému narušeniu hospodárskej súťaže.

V oblasti ukladania pokút neprichádza k výraznejším zmenám

Novinkou je však zavedenie právneho inštitútu penále. Zákon tiež dáva PMÚ právomoc rozhodnúť o tom, že niektorí účastníci konania budú za zaplatenie pokuty zodpovední spoločne a nerozdielne, a zároveň upravuje postup ukladania pokuty združeniu podnikateľov za správny delikt, ktorý sa týka činnosti jeho členov.

Úrad získa na základe novej legislatívy aj nové právomoci

Okrem iného bude môcť po novom odmietnuť podnety fyzických aj právnických osôb, ktoré v predmetnom období nepredstavujú priority ochrany hospodárskej súťaže. Cieľom je zabezpečiť účelnejšie použitie jeho prostriedkov, efektívnejšie predchádzanie protisúťažnému správaniu, ako aj zabezpečenie ukončenia takéhoto správania. Jednou z podstatných zmien je aj definícia podnikateľa v súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie, ktorá nemá byť viazaná len na subjekt s právnou subjektivitou.

 

Podľa zákona mali na Protimonopolný úrad, ako aj podnikateľov, čakať zmeny. Zákon vypracoval úrad najmä z dôvodu prebratia smernice Európskej únie. Hlava štátu vetovala zákon z dôvodu, že ho parlament schválil aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorým by sa menil aj zákon o organizácii činnosti vlády spôsobom, ktorý nesúvisí s predmetom úpravy schváleného zákona. Ide o „prílepok“, čo znamená riziko, že by sa kompetenčný zákon zmenil bez riadneho legislatívneho procesu.

 

 

Súvisiaci článok: Prezidentka vetovala zákon o ochrane hospodárskej súťaže

 

 

img

 

Novela zákona o cestnej doprave
Poslanci dnes majú v druhom čítaní prerokovať i novelu zákona o cestnej doprave. Skupina koaličných poslancov navrhuje od júla do zákona doplniť kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme. Objednávateľ takýchto služieb bude môcť poveriť spoločnosť, ktorú založil na prevádzkovanie integrovaného dopravného systému alebo mestského dopravného systému, kontrolnými činnosťami. Podmienkou bude to, že disponuje platným certifikátom o dodržiavaní nezávislosti pri výkone kontrolných činností. Dopravný správny orgán bude môcť odňať dopravnú licenciu jej držiteľovi, ak bola na autobusovú linku vyhlásená obchodná verejná súťaž alebo verejné obstarávanie a dopravca, ktorý má udelenú dopravnú licenciu, nebol v tejto súťaži alebo v obstarávaní úspešný.

 

img

 

Petícia za záchranu organizovaného poľovníctva na Slovensku
Podľa programu sa má dnes zákonodarný zbor venovať aj petícii za záchranu organizovaného poľovníctva na Slovensku, v ktorej poľovníci vyzbierali 153-tisíc podpisov. Signatári žiadajú, aby nový zákon o poľovníctve natrvalo zaručil najmä to, že poľovníctvo bude zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva. Tiež žiadajú, aby bolo poľovníctvo organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy.

 

Prečítajte si: Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili programové vyhlásenie vládytwiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Kristýna Peštová
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies