R. Takáč : Ochrana hlucháňa je zámienkou úradníckej vlády pre zavedenie envirodiktatúry.

NETKY.SK • 21 Jún 2023, 10:45 • 2 min
R. Takáč : Ochrana hlucháňa je zámienkou úradníckej vlády pre zavedenie envirodiktatúry.

Podpredseda strany SMER – SD Richard Takáč sa na tlačovej besede vyjadril k envirolži smerujúcej k likvidácii slovenského vidieka. Podľa jeho slov sa táto téma týka totálnej likvidácie života na vidieku. Povedal, že strana SMER – SSD nepodporila Programové vyhlásenie vlády a nevyjadrila tým podporu úradníckej vláde, nakoľko táto progresívna vláda vo vyhlásení neprišla ani s jedným riešením, čo sa cien potravín týka. Na druhej strane doniesla do Národnej rady Slovenskej republiky tri zákony, z čoho jeden je novelizácia o ochrane prírody a o lesoch, ktorá má totálne likvidovať život na vidieku.

Otvoriť časovú os

slovakia

left justify in out

Celé to schovávajú za ochranu hlucháňa, čo je téma už dlhodobo komunikovaná. „Ochrana medzi ochranou prírody a vlastníckymi vzťahmi a životom na vidieku musí byť vyvážená. Sme svedkami toho, že naše mimovládne organizácie a tretí sektor sa chodí takzvane sťažovať a žalovať, veľakrát nezmyselne, do Bruselu a tým pádom sú vytvárané rôzne zásahy zo strany Bruselu, ktoré nie sú opodstatnené, tak ako aj v tomto prípade. Už od roku 2018 sa spravili všetky kroky, aby sa hlucháň na Slovensku chránil. Od 1. januára 2020 vstúpil do platnosti zákon, kde sa zadefinovalo takzvané prírode blízke obhospodarovanie v lese, čo znamenalo výrazné zlepšenie podmienok pre život hlucháňa,“ povedal Richard Takáč.

 

Zároveň je presvedčený, že SMER – SSD označujú rôznymi prívlastkami, no táto novelizácia spomínaných zákonov je totálny progresívny fašizmus. Predmetná novelizácia zákona predložená v skrátenom legislatívnom konaní hovorí o tom a povedal to aj minister na výbore, že je to hlavne z dôvodu, že existuje rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vo veci ochrany hlucháňa. No čo sa týka Európskeho súdneho dvora, táto novelizácia nijako nesúvisí s tým, že by sa dotýkala samotnej veci hlucháňa. „Skutočný obsah návrhu zákona ide ďaleko nad rámec tohto rozsudku, v podstate sa zakotvuje envirodiktatúra, ktorá dáva orgánom ochrany prírody právomoc obmedzovať alebo dokonca zakazovať akúkoľvek činnosť na chránených územiach. Pritom nie sú stanovené vôbec žiadne kritériá, ako má ochrana prírody postupovať a tieto rozhodnutia budú závisieť od svojvôle týchto zamestnancov,“ priblížil Richard Takáč.

 

Ďalej základným posudzovaným kritériom môže byť ovplyvňovanie predmetu ochrany a dosiahnutia cieľov ochrany. To znamená, že sa nič nebude skúmať, preukazovať, analyzovať, bude to subjektívne rozhodnutie pracovníkov ochrany prírody, ktorí nebudú mať podložené konkrétne názory. Ide o vážny zásah do vlastníckych práv, no jediné pravidlo, ktoré sa bude posudzovať bude postavené na svojvôli. No napríklad pri vydávaní predbežného opatrenia sa nebude uplatňovať správny poriadok, čo znamená, že vlastník pozemku nebude mať žiadne prostriedky ochrany pred svojvôľou orgánu ochrany prírody. Obmedzovať sa môže akákoľvek činnosť bez rozdielu, čiže aj bežná činnosť vlastníka, čo je v rozpore s článkom 20 odsek 4 Ústavy SR, z ktorého vyplýva, že za obmedzenie vlastníckeho práva náleží vlastníkovi primeraná náhrada.

 

Richard Takáč skonštatoval, že návrh zákona veľmi extenzívne implementuje rozsudok Európskeho súdneho dvora tak, že zavádza opatrenia, ktoré sa okrajovo môžu dotýkať aj hlucháňa, no bezprostredne s tým nesúvisia, no majú ďalekosiahlejší negatívny vplyv na územiach, ktoré s hlucháňom nesúvisia. Myslí si, že návrhové opatrenia majú za cieľ majetkové postavenie správcov štátneho majetku v rezorte ochrany prírody, čo príroda nepocíti.

 

Druhá podstatná téma v rámci týchto novelizácií je tzv. primeraného posudzovania vplyvov, programov starostlivosti o lesy, plán starostlivosti o lesy v územiach Natura 2000. To však bude spôsobovať vážne dopady na lesné hospodárstvo. Zavádza sa totiž primerané hodnotenie vplyvov plánu starostlivosti o les, ako nový spôsob hodnotenia jeho vplyvov, pričom pôjde o konanie bez ustanovenia lehoty, dokedy sa má skončiť. Obhospodarovateľ lesa vôbec nebude mať garanciu toho, že proces zhodnotenia sa uskutoční a dokončí. V rámci tohto posudzovania najprv prejde konanie na okresnom úrade o schválenie plánu starostlivosti o les, ktoré trvá cca 18 mesiacov. Druhý krok je novozavedené primerané hodnotenie vplyvov, kde sa znovu zavádza možnosť organizácie ochrany prírody opäť vyjadrovať sa k tomu istému plánu starostlivosti o les. Teda keď skumulujeme všetky konania, ktoré môže vykonať organizácia ochrany prírody, tieto môžu trvať až päť rokov.

 

SMER - SSD bude hlasovať proti novelizácii týchto zákonov, nakoľko sa jedná o likvidáciu vidieka, obmedzí sa fungovanie ľudí, ktorí tam vykonávajú prácu na svojich pozemkoch. SMER podporuje zákony, ktoré stoja na strane ľudí z týchto regiónov.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Miroslav Rimaszombati
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies