Zápisy prvákov do základných škôl sa uskutočnia počas apríla

NETKY.SK • 30 Marec 2023, 12:30 • 2 min
Zápisy prvákov do základných škôl sa uskutočnia počas apríla

BRATISLAVA - Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2023/2024 potrvajú na základných školách od začiatku do konca apríla. Konkrétne miesto a čas zápisov určujú zriaďovatelia pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Vyplýva to z usmernenia zverejneného na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

slovakia

left justify in out

Rezort školstva pripomína, že povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré bude mať k 31. augustu šesť rokov a má trvalý pobyt v SR, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je u neho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Vzťahuje sa to aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2022/2023 nenavštevovalo materskú školu.

 

V prípade, že zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu obec uloží pokutu vo výške od 30 do 331,50 eura, a to aj opakovane. Z usmernenia vyplýva, že "žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu".

 

img

 

Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie. Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na základné vzdelávanie v základnej škole. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. V základnej škole sa nemôže zriadiť nultý ročník, uvádza sa v usmernení. Prípravný ročník môže byť zriadený len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Jeho absolvovanie sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

Prihlášku na zápis je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Rezort školstva upozorňuje, že "prihláška je podaná a platná, ak je podpísaná zákonnými zástupcami". Počet podaných prihlášok nie je obmedzený, zároveň však platí, že dieťa plní povinnú školskú dochádzku len v jednej základnej škole. O prijatí dieťaťa na vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 15. júna. Následne do 30. júna zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

 

Rezort školstva uviedol, že ak bude schválená novela školského zákona, bude možné v základnej škole, respektíve v základnej škole pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním so súhlasom zriaďovateľa zriadiť úvodný ročník. Bude ho možné zriadiť pre najmenej štyroch a najviac desiatich žiakov. "Absolvovanie úvodného ročníka sa nebude považovať za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky. Po absolvovaní úvodného ročníka žiak bude pokračovať v prvom ročníku základnej školy v triede spolu s ostatnými žiakmi," dodáva sa v usmernení.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Interny redaktor
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies