Vraciame sa do stredoveku! Čo si myslí o narastajúcom násilí na ženách odborníčka Danica Caisová?

NETKY.SK • 30 Január 2022, 12:00 • 2 min
Vraciame sa do stredoveku! Čo si myslí o narastajúcom násilí na ženách odborníčka Danica Caisová?

Ženy sa čoraz častejšie stávajú obeťami domáceho násilia, ktoré tu panuje hádam od stredoveku, no počas pandémie sa rapídne znásobilo. Násilie na ženách je už tak hlboko zakorenené v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa riadi spoločnosť, že sa veľmi často stáva doslova podporovaným kultúrou popierania a mlčania. Netky sa spýtali odborníčky na názor o narastajúcom domácom násilí.

slovakia

left justify in out

Z policajných štatistík vyplýva, že násilie v rodinách sa výrazne zvýšilo už v roku 2020. Vo vzťahu k trestnému činu týrania blízkej a zverenej osoby bol v roku 2020 zaznamenaný nárast trestných stíhaní až o 18 percent. Kým v roku 2019 bolo pre tento zločin vedených 237 trestných stíhaní proti konkrétnemu obvinenému, v roku 2020 to už bolo 279 trestných stíhaní.

 

img

 

Najčastejším páchateľom bol muž vo veku 31 až 40 rokov a obeťami neboli výlučne manželky, partnerky a deti, ale aj rodičia, s ktorými páchateľ žije v spoločnej domácnosti… Až v štyridsiatich percentách prípadov vedených trestných stíhaní bol identifikovaný ako významný faktor vplyv alkoholu a iných návykových látok.

 

Jedným z opatrení, ako môže polícia konať a pomáhať v prípadoch partnerského a domáceho násilia, je možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia. Podľa štatistík Policajného zboru Slovenskej republiky došlo v roku 2020 k výraznej­šiemu využívaniu tohto inštitútu. V roku 2020 polícia realizovala 1 045 vykázaní, čo je medziročný nárast o 17 percent. Marec 2020, teda prvý mesiac pandémie, bol mesiacom s ich najvyšším počtom (110).

 

img

 

Počas druhej vlny bol zaznamenaný v mesiacoch január a február 2021 prepad na úroveň začiatku roka 2020. Od marca 2021 sa vykázania opäť dostali k priemerným hodnotám roka 2019. Je teda zrejmé, že počas druhej vlny bola realizácia vykázaní menej intenzívna ako počas prvej vlny, čo je v rozpore s prudkým nárastom evidovaných trestných činov partnerského a domáceho násilia.

 

Štatistické údaje za jednotlivé mesiace roku 2021 v Slovenskej republike ukázali mierne narastajúci trend vývoja trestnej činnosti páchanej v súvislosti s domácim násilím od januára 2021 do apríla 2021. Tieto hodnoty však stále nedosahujú úroveň hodnôt pred pandémiou COVID-19 (v januári 2020 – 132 trestných činov, vo februári 2020 – 164 trestných činov).

 

img

 

Čo na to hovorí odborníčka Danica Caisová?

 

Násilie na ženách a vraždy za posledné 2 roky vzrástli. Aký je váš
názor? Je to vyslovene pandémiou, že sa vytvorila vlna tlaku na ľudí, a tak
konajú viac skratovo, alebo sa celkovo niečo deje?

 

 História nás učí, že násilie sa objavuje častejšie vtedy, keď sú vojny, hlad a pandémie. Tak to bolo v minulosti, tak je to aj teraz. Strach z budúcnosti sa mení na podráždenosť a podráždenosť má iba krôčik k agresívnemu správaniu, či už slovnému alebo fyzickému. O tejto dobe a jej vplyve na zvýšenie násilia určite vznikne niekoľko vedeckých štúdií. Násilím sa budú zaoberať z rôznych pohľadov – sociálneho, kriminalistického, psychologického, psychiatrického aj sexuologického. Prispieť k tomu, že sú ľudia voči sebe agresívnejší, môže aj sociálna izolácia od rodiny a priateľov, ale aj to, že sú ľudia spolu v bytoch podstatne viac hodín, než tomu bolo pred pandémiou, lebo najčastejšie sa rôzne formy násilia dejú medzi príbuznými a partnermi.

 

Dnes sa deje častejšie, že muži napádajú ženy v domácnostiach, ale aj cudzie ženy, na ulici. Ako príklad by sme sme mohli spomenúť Slováka, ktorý v Írsku zabil učiteľku, keď si išla zabehať. Čo si myslíte o tomto? Zdá sa, akoby morálne hodnoty rapídne klesali.  Je to tým, čo je v trende? Násilné filmy, hudba, sociálne siete a veci propagované takýmto spôsobom alebo sa dá opäť vyhovoriť na pandemické obdobie?

 

 Nájsť príčiny násilia na ženách je jednoduché a zároveň ťažké. Násilie na slabších, v tomto prípade na ženách, je staré ako ľudstvo samo. Ženy, najmä mladé, unášali, zotročovali, znásilňovali a ponižovali odnepamäti.  Nie je to výdobytok modernej doby. Vďaka sociálnym sieťam sa stala akási propagácia násilia  všeľudskou, celosvetovou.. Najviac sú násilím ohrozené tie ženy, ktoré nemajú mužskú ochranu –  otca, brata alebo bratov, syna alebo muža.

 

Všetko naznačuje tomu, že sa to celé bude ešte zhoršovať, napriek osvete o násilí na ženách to vyzerá, že sa vraciame do  stredoveku. Samozrejme, nevylučujeme, že aj ženy útočia na mužov, čoho príkladom je brutálny prípad vraždy a kastrácie v ČR, ktorý sa aktuálne udial. Je nejaká šanca na zlepšenie?

 

 Istá miera násilia je vlastná každému z nás, lebo nás to vedie k ostražitosti a pomôže sa nám aj pripraviť sa brániť. Závisí to od toho, aký silný musí byť podnet, ktorý vedie k agresívnemu správaniu. Či sa to všeobecne zhorší, sa predpovedať nedá, lebo po skončení pandémie sa život vráti do pôvodných koľají. Ľudia obnovia svoje sociálne kontakty a pokúsia sa žiť ako predtým.

 

Máte nejakú radu, ako sa nedostať do situácie, ktorá by mohla vyústiť do násilia?

 

 Ak je človek opatrný, je väčšia pravdepodobnosť, že sa násiliu vyhne. Už vo zvieracej ríši existujú rôzne formy obrany, ochrany pred agresivitou – útek,  protiútok, ale aj  zmierlivé, poddajné  správanie, ktoré má oslabiť agresívne prejavy.  Asi najjednoduchšie by bolo napísať nevybrať si za partnera muža, ktorý je násilný. Je to však oveľa zložitejšie, lebo láska oslabí kritickosť a ostražitosť.

 

Definujme si pojem domáce násilie!

 

Pri domácom násilí môže ísť o násilie na ženách, deťoch či dokonca na mužoch.  Domáce násilie zahŕňa všetky činy telesného, sexuálneho, psychického, sociálneho alebo ekonomického násilia, ktoré pácha osoba, ktorá je alebo bola blízkou osobou obete. Domáce násilie zahŕňa partnerské násilie, ako aj násilie medzi ostatnými členmi a členkami rodiny. Môže vyústiť do zabitia, vraždy, či vážneho ublíženia na zdraví!

 

img

 

Páchateľom domáceho násilia je spravidla osoba v mocenskom postavení a obeťou osoba závislá na páchateľovi. Toto postavenie je konštantné a nemenné. Rozdiel medzi bežnou partnerskou hádkou a konfliktom je, že  obeť nikdy nemá vo vzťahu vedúce postavenie.

 

Toto všetko spadá do domáceho násilia

 

Fyzické násilie: sácanie, hádzanie, fackovanie, kopanie, udieranie, ťahanie vlasov, škrtenie, dusenie, popálenia, bodnutia, ohrozovanie zbraňami, bitie rôznymi predmetmi, odopieranie jedla a spánku a iné.


Psychické násilie: klamstvá, poučovanie, kritizovanie, obviňovanie, urážky a vulgárne nadávky, obmedzovanie kontaktov, žiarlivosť, ponižovanie, izolácia, kontrola, zabraňovanie nájsť si prácu, zastrašovanie, zľahčovanie, zvaľovanie viny, vyhrážanie sa žene a ostatným členom jej rodiny ublížením, alebo zabitím, vyhrážanie sa samovraždou a iné.

 

Sexuálne násilie: obťažovanie, vynucovanie sexu, nútenie k rôznym sexuálnym praktikám, nútenie k prezeraniu pornografických časopisov a k sledovaniu pornografických filmov a iné.
 

Ekonomické násilie – neprispievanie financiami na domácnosť, odmietanie podieľať sa finančne na starostlivosti o deti, vymáhanie peňazí, ničenie osobného majetku, nútenie k podpisu zmlúv o pôžičkách a úveroch, odopieranie prístupu k spoločnému účtu a iné.

 

Násilím je v podstate každé správanie muža, ktorého cieľom je uplatňovanie moci alebo kontroly nad ženou a deťmi. Veľmi často sa s telesným násilím spája ničenie majetku, napríklad rozbíjanie nábytku, ničenie vecí, na ktorých žene záleží.


Vyvolávanie strachu je tiež prostriedkom násilia na ženách a súčasťou jeho dynamiky. Strach pred ďalším násilím sa často stáva najsilnejším nástrojom útlaku. Potom už vôbec nie je potrebné použiť telesné násilie, samotný strach pred ním pôsobí zastrašujúco.

 

img


Obťažovanie a terorizovanie vo forme sústavných telefonátov, nočných telefonátov, výhražných listov, špehovania a prenasledovania na pracovisku a doma, ako aj slovných vyhrážok sú ďalším často používaným prostriedkom na kontrolu obete.


Objaviť sa môže i vyhrážanie sa zbraňou a vyhrážanie sa tretím osobám (deťom, príbuzným), ale aj domácim zvieratám. Vyhrážky treba brať vždy vážne.

 

img

 

Ďalej to môže byť sociálne násilie, ktoré má za cieľ ženu izolovať. Patrí sem napríklad bránenie v styku s rodinou, priateľkami a priateľmi, uzamknutie v byte, zablokovanie telefónu a podobne.

Psychické násilie zahŕňa citové a slovné týranie; žena ho pociťuje ako ničenie pocitu vlastnej hodnoty a psychického zdravia. K tejto forme násilia patrí napríklad zosmiešňovanie na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti. Veľmi časté sú aj výroky, že sa žena zbláznila, je psychicky chorá, namýšľa si, má samovražedné sklony atď. 

 

Počuli ste už o ekonomickom násilí? Znamená zneužívanie moci pri disponovaní finančnými prostriedkami. Muž napríklad nedáva na živobytie finančné prostriedky, alebo iba nedostatočné množstvo, zatajuje výšku svojich príjmov a majetok, ale pritom kontroluje príjmy ženy.

 

V neposlednom rade sem patrí i sexualizované násilie, ktoré zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Príkladmi sexualizovaného násilia sú napríklad vynútená vaginálna, orálna alebo análna penetrácia, nútenie k iným sexuálnym aktivitám a k sledovaniu pornografie...

 

img

 

Najprv týranie, potom slová o láske?


Slová o láske sa na prvý pohľad nepovažujú za súčasť násilia. No ubezpečovanie o láske po týraní, „udobrovanie“ prostredníctvom sexuality, apely na morálne svedomie ženy a jej materský cit, vyhrážanie sa samovraždou, príležitostné pozornosti a mnohé iné,  zabraňujú ženám, aby si uvedomili závažnosť násilia a škody, ktoré spôsobuje, a mohli vyvodiť dôsledky.

 

Prečítajte si: SKUTOČNÝ PRÍBEH obete pedofílie: "Najprv ubližoval mame, potom mne a sestrám. Nedokázala som im pomôcť!"twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Kristýna Peštová
Netky
Deň Ústavy o
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies