Priemerná mzda na Slovensko siaha ďaleko nad tisíc eur, kraje však majú veľké rozdiely. Pozrime sa na tú v Bratislave

NETKY.SK • 6 Február 2024, 06:45 • 2 min
Priemerná mzda na Slovensko siaha ďaleko nad tisíc eur, kraje však majú veľké rozdiely. Pozrime sa na tú v Bratislave

Priemerná mzda sa líši nielen v čase, ale aj v priestore. Na Slovensku existujú výrazné regionálne rozdiely v úrovni priemernej mzdy, ktoré súvisia s rôznym hospodárskym a sociálnym rozvojom jednotlivých krajov. Vo všeobecnosti platí, že čím je kraj vzdialenejší od hlavného mesta, tým je priemerná mzda nižšia.

slovakia

left justify in out

Priemerná mzda je jedným z najčastejšie sledovaných ukazovateľov ekonomickej situácie krajiny. Zároveň je to aj dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje životnú úroveň a spokojnosť obyvateľstva. Ako sa však vyvíja priemerná mzda na Slovensku a aké sú jej regionálne rozdiely? V tomto článku sa pozrieme na vývoj priemernej mzdy v celom hospodárstve Slovenskej republiky, ako aj na jej výšku a rast v jednotlivých krajoch, s osobitným zameraním na Bratislavský kraj.

Priemerná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky

Podľa Štatistického úradu SR dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023 hodnotu 1 403 eur. To predstavuje medziročný nárast o 7,2 percenta, čo je najvyšší rast za posledných 10 rokov. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2023 sa priemerná mzda zvýšila o 1,4 percenta.

V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2023 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1 383 eur1. To znamená, že priemerná mzda v 3. štvrťroku 2023 bola o 1,4 percenta vyššia ako priemerná mzda za prvých deväť mesiacov roka.

Priemerná mzda na Slovensku sa spravidla určuje niekoľko mesiacov po skončení roku, za ktorý sa počíta. Predstavuje aritmetický priemer všetkých miezd v krajine. Podľa niektorých ekonomických odborníkov ale tento ukazovateľ nie je presný, keďže sa do výpočtu zahŕňajú aj vysokopríjmové skupiny obyvateľstva.

Priemerná mzda na Slovensku je tiež dôležitá pri iných výpočtoch. Naviazaná je napríklad na výpočet priemerného osobného mzdového bodu, ktorý je súčasťou vzorca na výpočet dôchodkovej dávky. Z jej výšky sa aj daným percentom určuje výška minimálnej mzdy. V minulosti bola naviazaná napríklad aj na rast minimálneho dôchodku. Priemerná mesačná mzda má vplyv aj na minimálne a maximálne vymeriavacie základy, nemocenské dávky a podobne.

Priemerná mzda podľa krajov

Priemerná mzda sa líši nielen v čase, ale aj v priestore. Na Slovensku existujú výrazné regionálne rozdiely v úrovni priemernej mzdy, ktoré súvisia s rôznym hospodárskym a sociálnym rozvojom jednotlivých krajov. Vo všeobecnosti platí, že čím je kraj vzdialenejší od hlavného mesta, tým je priemerná mzda nižšia.

Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda v 3. štvrťroku 2023 vyššia ako v rovnakom období minulého roka. Najvyšší rast zaznamenala v Košickom kraji (o 9,1 percenta), nasledovaný Prešovským (o 8,8 percenta) a Nitrianskym (o 8,6 percenta) krajom. Najnižší rast bol v Banskobystrickom kraji (o 5,6 percenta), Trnavskom (o 5,7 percenta) a Trenčianskom (o 6,1 percenta) krajom.

Iba v Bratislavskom kraji je priemerná mzda vyššia ako celoštátny priemer, a to 1 599 eur1. To je o 14 percent viac ako priemerná mzda v hospodárstve SR. Bratislavský kraj je zároveň jediným krajom, kde priemerná mzda prekračuje hranicu 1 500 eur. Najbližšie k celoštátnemu priemeru má Trnavský kraj, kde priemerná mzda dosiahla 1 282 eur. Naopak, najnižšiu priemernú mzdu má Banskobystrický kraj, a to 1 057 eur1. Vo všetkých krajoch prvýkrát prekročila priemerná mzda hranicu 1 000 eur.

Priemerná mzda v Bratislave

Bratislava je hlavné a najväčšie mesto Slovenska, ako aj politické, kultúrne a ekonomické centrum krajiny. Je to aj najbohatší región v strednej a východnej Európe podľa HDP na obyvateľa. V Bratislave sídli množstvo domácich aj zahraničných firiem, inštitúcií a organizácií, ktoré ponúkajú široké spektrum pracovných príležitostí a kariérnych možností. Nie je preto prekvapením, že Bratislava má najvyššiu priemernú mzdu na Slovensku, ako aj najvyššiu životnú úroveň.

Podľa Štatistického úradu SR bola priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v Bratislavskom kraji v 3. štvrťroku 2023 1 599 eur. To znamená, že priemerná mzda v Bratislave bola o 196 eur vyššia ako priemerná mzda v hospodárstve SR. Medziročne sa priemerná mzda v Bratislave zvýšila o 6,8 %, čo je mierne podpriemerný rast v porovnaní s ostatnými krajinami. V porovnaní s 2. štvrťrokom 2023 sa priemerná mzda v Bratislave zvýšila o 0,8 percenta.

V súhrne za 1. až 3. štvrťrok 2023 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v Bratislavskom kraji hodnotu 1 581 eur. To znamená, že priemerná mzda v Bratislave v 3. štvrťroku 2023 bola o 1,1 percenta vyššia ako priemerná mzda za prvých deväť mesiacov roka.

Priemerná mzda v Bratislave je ovplyvnená nielen hospodárskou situáciou v kraji, ale aj štruktúrou zamestnanosti podľa odvetví.

Hospodárska situácia

Priemerná mzda v Bratislave je ovplyvnená nielen hospodárskou situáciou v kraji, ale aj štruktúrou zamestnanosti podľa odvetví. V Bratislave prevládajú odvetvia s vyššou pridanou hodnotou, ako sú informačné a komunikačné technológie, finančné a poisťovacie činnosti, profesionálne, vedecké a technické činnosti, verejná správa a obrana, vzdelávanie a zdravotníctvo.

Tieto odvetvia vyžadujú vyššiu kvalifikáciu a odbornosť zamestnancov, čo sa odráža aj na ich vyšších mzdách. Podľa Štatistického úradu SR bola v 3. štvrťroku 2023 najvyššia priemerná mzda v informačných a komunikačných technológiách (2 519 eur), nasledovaná finančnými a poisťovacími činnosťami (2 321 eur) a profesionálnymi, vedeckými a technickými činnosťami (1 905 eur).

Naopak, najnižšiu priemernú mzdu majú odvetvia s nižšou pridanou hodnotou, ako sú ubytovanie a stravovanie, administratívne a podporné služby, poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, stavebníctvo a výroba. Tieto odvetvia vyžadujú nižšiu kvalifikáciu a odbornosť zamestnancov, čo sa odráža aj na ich nižších mzdách.

Podľa Štatistického úradu SR bola v 3. štvrťroku 2023 najnižšia priemerná mzda v ubytovaní a stravovaní (773 eur), nasledovaná administratívnymi a podpornými službami (849 eur) a poľnohospodárstvom, lesníctvom a rybárstvom (867 eur).

Pozitívny signál

Priemerná mzda na Slovensku sa v posledných rokoch zvyšuje, čo je pozitívny signál pre ekonomiku a spoločnosť. Zároveň sa však prehlbujú regionálne rozdiely v úrovni priemernej mzdy, ktoré súvisia s rôznym hospodárskym a sociálnym rozvojom jednotlivých krajov. Bratislava je krajom s najvyššou priemernou mzdu na Slovensku, ktorá je ovplyvnená nielen hospodárskou situáciou v kraji, ale aj štruktúrou zamestnanosti podľa odvetví.

Bratislava ponúka množstvo pracovných príležitostí a kariérnych možností v odvetviach s vyššou pridanou hodnotou, ktoré vyžadujú vyššiu kvalifikáciu a odbornosť zamestnancov. Naopak, v odvetviach s nižšou pridanou hodnotou, ktoré vyžadujú nižšiu kvalifikáciu a odbornosť zamestnancov, je priemerná mzda v Bratislave nižšia.

Zdroje:

www.slovak.statistics.sk

www.finsider.sk/priemerna-mzda-na-slovensku

www.podnikajte.sk/zamestnanci-a-hr/vyvoj-priemernej-mzdy-na-slovensku

 

 twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Lucie Balgová
foto: Freepik
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies