Zlepší slovenské školstvo zvýšenie platov učiteľov?

NETKY.SK • 20 Január 2020, 13:27 • 2 min
Zlepší slovenské školstvo zvýšenie platov učiteľov?

O pár rokov bude Slovensko potrebovať o desaťtisíc učiteľov viac, no už dnes je riziko získania nových pedagógov aj pre ich nedostatočnú finančnú motiváciu. NKÚ SR analyzoval odmeňovanie učiteľov a upozorňuje, že platové podmienky sú jedným z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvňuje záujem mladých ľudí o učiteľské povolanie. Podľa analytikov kontrolného úradu je vážna situácia najmä v Bratislavskom kraji, kde platy učiteľov dosahujú len 60% priemernej regionálnej mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov.

slovakia

left justify in out

Čo má vplyv na úroveň vzdelania študentov?

Výsledky posledného medzinárodného testovania žiakov základných škôl (PISA 2018) potvrdili dlhodobé zaostávanie slovenských žiakov nielen v porovnaní s okolitými krajinami. Podľa národnej autority pre externú kontrolu je jedným z dôležitých predpokladov zvyšovania kvality celého vzdelávacieho procesu podpora rastu atraktivity učiteľského povolania. Nedostatočné výdavky do podpory rozvoja školstva sa okrem iného premietajú aj do nízkeho mzdového ohodnotenia učiteľov, ktoré je jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich záujem mladých ľudí o štúdium pedagogiky a prácu v školstve. Analytická jednotka Najvyššieho kontrolného úradu sa preto začala zaoberať problematikou odmeňovania pedagogických zamestnancov základných škôl a výzvami, ktoré by mohli prispieť k lepšej motivácii učiteľov a vyššej kvalite celého vzdelávacieho systému.

 

img

 

Učitelia nevnímajú svoju prácu ako dobre hodnotenú

Z pohľadu národnej kontrolnej inštitúcie je pre rast atraktivity učiteľského povolania podstatný dobre a motivujúco nastavený systém odmeňovania. Zistenia OECD z roku 2019 ukazujú, že len bezmála 5 % slovenských učiteľov je presvedčených, že ich práca je spoločensky ocenená a viac ako polovica študentov stredných škôl podľa Inštitútu vzdelávacej politiky odmieta pokračovať v štúdiu na pedagogických fakultách vysokých škôl práve pre zlé finančné ocenenie učiteľského povolania. Slovenská spoločnosť tak dnes stojí pred strategickou výzvou ako zatraktívniť učiteľské povolanie, pretože v horizonte piatich rokov bude naše školstvo potrebovať dodatočných viac než desať tisíc učiteľov základných škôl, pedagogických a odborných pracovníkov vo výchove a vzdelávaní.

 

Aká je súčasná mzda učiteľov?

Podľa analýzy NKÚ SR priemerná mesačná mzda pedagogických zamestnancov základných škôl v období rokov 2012 až 2018 každoročne rástla. V roku 2018 dosiahla hodnotu 1 204 eur a od roku 2012 vzrástla o 406 eur. Na druhej strane, podiel odmien a osobného príplatku na celkovej mzde pedagogických zamestnancov dosahoval v roku 2018 v priemere iba necelú polovicu úrovne, ktorú by preferovali samotní učitelia. Miera zásluhovosti v odmeňovaní pedagogických zamestnancom škôl dlhodobo stagnuje, resp. mierne klesá. Navyše takmer 5 % škôl nevyplácalo v roku 2018 svojim pedagogickým zamestnancom žiadne odmeny a 13 % škôl žiadne osobné príplatky. Obe tieto nenárokovateľné zložky mzdy pritom zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri oceňovaní nadštandardných pracovných výkonov pedagógov a sú dôležitým motivačným faktorom. Analytici NKÚ SR sa vo svojej analýze opierajú i o závery viacerých tematických štúdií, ktoré preukazujú existenciu pozitívneho efektu odmeňovania učiteľov založeného na ich výkonoch nielen v nadväznosti na lepšie vedomostné výsledky žiakov, ale tiež na udržanie kvalitných jednotlivcov v školskom systéme.

 

img

 

Aké sú rozdiely medzi platmi učiteľov a učiteliek?

NKÚ zároveň konštatuje, že regionálne rozdiely v odmeňovaní pedagogických zamestnancov sú v nominálnom vyjadrení relatívne nízke. Kontrolná inštitúcia však upozorňuje, že pedagogickí zamestnanci v Bratislavskom kraji v roku 2018 v priemere zarábali iba 61 % priemernej regionálnej mzdy osôb s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa. V prípade mužov išlo o ešte alarmujúcejšiu hodnotu, ktorá sa dostala na úroveň 50 % priemernej mzdy zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním v ostatných profesiách. Potenciálnym dôsledkom identifikovaných skutočností môžu byť mimo iného aj problémy s obsadením 1 240 dodatočných, resp. voľných pracovných miest pedagogických a odborných pracovníkov a učiteľov základných škôl v Bratislavskom kraji do roku 2024. V Bratislavskom kraji pritom zriaďovatelia škôl už dnes zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Z celoštátneho pohľadu je okrem iného zaujímavá štatistika, ktorá ukazuje, že percento žien – učiteliek je na Slovensku jedno z najvyšších spomedzi 31 krajín OECD – 82 % (priemer 68 %). Väčší podiel učiteliek je len v piatich analyzovaných krajinách – Estónku, Gruzínsku, Litve, Lotyšsku a Rusku.

 

img

 

 twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Kristian Kubis
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies