Srbsko prijalo zákon o zákaze kožušinových fariem

NETKY.SK • 3 Január 2019, 14:08 • 2 min
Srbsko prijalo zákon o zákaze kožušinových fariem

Mnoho ľudí pred tým len zaviera oči, ale faktom je, že zvieratá sťahujú z kože všade vo svete. V Rusku a USA sú ročne zabíané približne 4 milióny zvierat, v Kanade dokonca milión. V Európe je to napríklad aj pokrokové Dánsku alebo Nemecko. 75% ko¬žu¬šín pochádza z fariem, zvy¬šok z pytliactva.

slovakia

left justify in out

Zvie­ratá sú cho­vané v kliet­kach bez mož­nosti po­hybu či akej­koľ­vek so­ciál­nej in­te­rak­cie.

 

Je až zarážajúce, že tu platí nepísané pravidlo "čím väčší mráz, tým lep­šia ko­žu­šina."

 

Práve z tohto dôvodu sú vy­sta­vené pria­memu mrazu bez mož­nosti úkrytu. Pevná pod­laha je pre cho­va­te­ľov ne­vý­hodná, pretože fekálie by museli denne čis­tiť alebo by si do nich mohli zvie­ratá ľa­hnúť a za­špi­niť si ko­žu­chy. Preto mu­sia žiť na ple­tive, ktoré ich celý ži­vot tlačí a pre­pa­dá­vajú im cez neho nohy.

 

img

 

Na Slo­ven­sku v sú­čas­nosti fun­guje 11 ko­žu­ši­no­vých fa­riem. Naj­roz­ší­re­nejší je u nás chov krá­li­kov, no­riek, fre­tiek, lí­šok a čin­číl. Cho­vajú sa na­prí­klad na far­mách na se­vere Oravy či v Mar­tine. Pries­kum Slo­body zvie­rat po­tvr­dil, že na týchto far­mách nie sú do­dr­žia­vané ani naj­zá­klad­nej­šie le­gis­la­tívne za­kot­vené pries­to­rové pod­mienky pre možnosť chovu ko­žu­ši­no­vých zvie­rat.

 

img

 

Srbsko teda urobilo veľký krok vpred. Tlaky aktivistov a odborníkov však trvali dlhých 10 rokov, kým sa kožušinový priemysel v krajine úplne zakázal. Tento problém treba riešiť a krajina na juhovýchode Európy ukázala, že sa to dá. Navyše ako kandidátska krajina do Európskej únie určite navrhne zavedenie tohto zákazu aj celému spoločenstvu.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
lukas cief
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies