Slovenská resuscitačná rada už desať rokov zvyšuje povedomie o dôležitosti poskytnutia resuscitácie a prvej pomoci

NETKY.SK • 26 September 2023, 11:45 • 5 min
Slovenská resuscitačná rada už desať rokov zvyšuje povedomie o dôležitosti poskytnutia resuscitácie a prvej pomoci

Slovenská resuscitačná rada (SRR) vznikla 25. septembra 2013 a tento rok oslavuje desať rokov. Jej hlavným poslaním je podieľať sa na zlepšovaní kvality resuscitácie a urgentnej medicíny na Slovensku na všetkých úrovniach – od laickej až po odbornú. Slovenská resuscitačná rada je oficiálnym partnerom Európskej resuscitačnej rady pre Slovenskú republiku.

slovakia

left justify in out

Hlavným cieľom Slovenskej resuscitačnej rady je neustále zvyšovať povedomie verejnosti o tom, aké dôležité je vedieť základné postupy resuscitácie. Je veľmi podstatné, aby sa ľudia nebáli poskytnúť resuscitáciu a prvú pomoc, pretože jediné, čo môžu spraviť zle je, že neurobia nič,“ informuje predseda a zakladateľ SRR MUDr. Jozef Kőppl, ktorý je zároveň aj prezidentom Slovenského Červeného kríža. A dodal: „Resuscitácia nie je o zložitých vedomostiach, zručnostiach, ale najmä o vôli každého z nás. Niekoľko jednoduchých úkonov môže zachrániť ľudské životy.

Slovenská resuscitačná rada organizuje na Slovensku viacero aktivít a projektov.

 

Deň záchrany života

SRR každý rok – 16. októbra organizuje Deň záchrany života ako súčasť celosvetového World Restart a Haert Day, ktorého cieľom je zdôrazniť, že vykonávaním resuscitácie nemôžete urobiť nič zlé. Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) je účinným a jednoduchým nástrojom, ktorý dokáže zachrániť ľudský život. Preto by mal jej postup ovládať každý - laik i odborník. Ročne sa totiž náhle zastaví srdce mimo nemocnice približne u 350 000 Európanov, ktorí sú väčšinou v produktívnom veku. 100 000 z nich by mohlo žiť, keby im bola ihneď po náhlom zastavení obehu poskytnutá adekvátna pomoc. SRR sa preto snaží informovať verejnosť o dôležitosti poskytnutia resuscitácie a prvej pomoci, ako aj o potrebe vedieť ju poskytnúť správne, rýchlo a účinne.

K náhlemu zastaveniu srdca dochádza najčastejšie v domácom prostredí (cca. 70 % prípadov), kde sú jedinými svedkami udalosti členovia rodiny. Pokiaľ vedia resuscitovať, zvýši sa percento prežitia ich blízkych dvoj až trojnásobne. Dnes je však KPR poskytovaná iba pri jednom z piatich náhlych zastavení obehu. To je hlavný dôvod, prečo v súčasnosti prežije menej ako 1 z 10 takýchto pacientov,“ informuje MUDr. Jozef Kőppl.

   

Kurzy pre zdravotníckych pracovníkov

Byť schopný správne zasiahnuť v situácii bezprostredne ohrozujúcej život - náhleho zastavenia krvného obehu, a teda vedieť správne resuscitovať, je povinnosťou každého zdravotníka. A to nielen z morálneho a etického aspektu zdravotníckeho povolania. Tento fakt je zohľadnený aj v nariadení vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania (č. 296/2010 Z.z.) a spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ako aj vo vyhláške MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (č. 366/2005). Každý zdravotník má byť zaškolený a pravidelne preškolovaný v kardiopulmonálnej resuscitácii.

Slovenská resuscitačná rada preto organizuje aj kurzy pre zdravotníckych profesionálov. Sú určené pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ale prednostne pre tých, ktorí sa vo svojej každodennej praxi stretávajú s pacientom vyžadujúcim resuscitáciu. Táto zručnosť teda priamo súvisí s ich pracovným zameraním v rámci plnenia svojich pracovných povinností alebo zaisťujú jej výuku. Najčastejšími účastníkmi tzv. Advanced Life Support (ALS) Provider kurzov sú lekári všetkých špecializácií, najmä však lekári z odborov urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína, ďalej zdravotnícki záchranári a zdravotné sestry, ktoré pracujú na oddeleniach intenzívnej alebo resuscitačnej starostlivosti, operačných sálach, urgentných príjmoch nemocníc alebo v zdravotníckej záchrannej službe.
Podmienkou účasti na kurze je vykonávanie klinickej praxe a ukončené zdravotnícke vzdelanie, napr. ukončené štúdium na lekárskej fakulte, na vysokej škole, vyššej odbornej škole zdravotníckeho zamerania či strednej zdravotníckej škole. „Účastníci tohto kurzu sa stanú súčasťou resuscitačného tímu najmenej v 17–tich simulovaných scenároch. Niektoré z nich budú viesť ako tímlídri, pri iných si vyskúšajú rôzne úlohy členov resuscitačného tímu. Resuscitácia je totiž vždy tímová práca. Tím dokáže urobiť veľa úloh naraz, a to za veľmi krátky čas. Aby to tím dokázal, musia jeho členovia komunikovať. Pri niektorých scenároch sa špecificky zaoberáme najmä správnou komunikáciou a tímovou prácou,“  doplnil informácie o kurzoch pre zdravotníckych pracovníkov MUDr. Jozef Kőppl.
Slovenská resuscitačná rada od roku 2016  preškolila už 380 profesionálov, ktorí zároveň držia certifikát ERC – European resuscitation council. A vychovali sme 37 ALS Provider inštruktorov, ktorí tiež majú platný ERC certifikát pre výučbu tohto druhu kurzu, zároveň sa neustále vzdelávajú a učia i v zahraničí,“ dodal Kőppl.

   

Sympózium Slovenskej resuscitačnej rady

Slovenská resuscitačná rada pri príležitosti 10. výročia svojho vzniku organizuje 29. septembra v Bratislave už IV. Sympózium SRR s podtitulom „Resuscitácia 2023. Hlavnými témami sú prednemocničná resuscitácia, KPR v nemocnici, bezprostredná i následná poresuscitačná starostlivosť, ako aj vzdelávanie v resuscitácii. Cieľom je priniesť členom SRR, ale rovnako aj všetkým profesionálom, aktuálne informácie o novinkách, zaujímavých témach, ako aj o vzdelávaní v resuscitácii. A taktiež zistiť, ako sa premietajú do každodennej práce zdravotníkov a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému, do prípravy a tréningu resuscitačných tímov na všetkých úrovniach zdravotnej starostlivosti ako súčasť správnej medicínskej praxe.

Rovnako je toto sympózium možnosťou obzrieť sa späť. Spomenúť si na naše začiatky, akým výzvam a problémom sme čelili. Ukázať, ako sa cieľavedomou a dôslednou prácou zanietených profesionálov, ktorí z praxe vedia, aké je dôležité byť na takéto situácie správne pripravení, podarilo aj na Slovensko priniesť stále aktualizované a vždy platné „up to date“ odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre resuscitáciu. A taktiež v spolupráci s našimi partnermi aj moderný spôsob ich vzdelávania formou simulovaných scenárov a ich prenesenie do praxe profesionálov i do bežného života laikov cez kurzy základnej resuscitácie a použitia automatických externých defibrilátorov,“ dodal MUDr. Jozef Kőppl.

 

Pre viac informácií a videí navštívte stránky Slovenskej Resuscitačnej Rady.

   twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Miroslav Rimaszombati
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies