Rezort práce predstavuje ďalší balík projektov na podporu zamestnanosti

NETKY.SK • 26 Marec 2024, 16:30 • 2 min
Rezort práce predstavuje ďalší balík projektov na podporu zamestnanosti

BRATISLAVA - Súbor troch nových projektov je zameraný na vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, motivovanie ľudí k zotrvaniu na novom pracovnom mieste a uľahčenie si nájdenia práce odchovancom centier pre deti a rodiny. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny ich plánuje spustiť v priebehu apríla.

slovakia

left justify in out

„Vo februári stúpol počet voľných pracovných miest na Slovensku o 3 800. Aktuálne ich je viac ako 86-tisíc a blíži sa k 25-ročným maximám. Mnohí zamestnávatelia a investori na Slovensku pociťujú nedostatok pracovnej sily. Na druhej strane tu máme viac ako 140-tisíc disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Robíme všetko pre to, aby sme vytvorili podmienky na zmiernenie tohto nepriaznivého stavu na trhu práce a pomohli zamestnávateľom aj nezamestnaným naplniť ich potreby. A to hlavne s využitím domácej pracovnej sily. V priebehu februára a marca sme už predstavili 5 národných projektov na zvýšenie zamestnanosti, ktoré sú spolufinancované z eurofondov. V nasadení nepoľavujeme, a preto vám môžem s potešením oznámiť, že sme pripravili ďalšie tri projekty. Ich cieľom je podporiť tvorbu pracovných miest, motivovať ľudí, aby pracovali, a uľahčiť odchovancom z centier pre deti a rodiny vstup na trh práce,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Trojicu nových projektov tvorí projekt Právo na prvé zamestnanie, projekt Motivuj sa k zamestnaniu a projekt Vzdelávanie mladých dospelých. Všetky tri sú financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Projekt Právo na prvé zamestnanie

Cieľom projektu Právo na prvé zamestnanie je podporiť tvorbu pracovných miest pre nezamestnaných a je určený pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň dva mesiace.

V rámci projektu sa bude poskytovať finančný príspevok participujúcim zamestnávateľom, ktorí na vytvorené pracovné miesta príjmu uchádzačov o zamestnanie. Jednou z podmienok je uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov, poprípade na dobu neurčitú. Rozsah uzavretého pracovného pomeru musí byť najmenej polovica ustanoveného týždenného pracovného času.

Mesačný príspevok zamestnávateľovi slúži na úhradu časti, maximálne 90 percent, celkovej ceny práce zamestnanca. Jeho výška je najviac 1 318,53 Eur, teda 70 percent celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí  štvrťrok minulého roka.

Finančný príspevok sa poskytuje najviac na dobu 6 mesiacov jednorazovo, do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dohody o poskytnutí finančného príspevku. A ďalších 6 mesiacov, bez príspevku, musí zamestnávateľ pracovné miesto udržať.

Projekt Motivuj sa k zamestnaniu

Projekt Motivuj sa k zamestnaniu má za cieľ povzbudiť nových zamestnancov k zotrvaniu v novej práci. Je určený pre zamestnancov, ktorí boli bezprostredne pred zaradením do projektu vedení ako nezamestnaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 2 mesiace a boli vyradení z evidencie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

Finančný príspevok budú zamestnaným poskytovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny počas trvania pracovného pomeru, a to najviac 6 mesiacov.

Výška príspevku:

  • 150,00 Eur mesačne počas prvých 3 mesiacov,
  • 75,00 Eur mesačne ďalších 3 mesiacov.

Projekt Vzdelávanie mladých dospelých

Prispieť k osamostatneniu mladých dospelých z centier pre deti a rodiny a zvýšiť ich šance uplatniť sa na trhu práce, je hlavným cieľom projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Štát prispeje v rámci projektu na kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia skupiny B a vyšších skupín a kvalifikačnej karty vodiča.

O zapojenie do projektu budú môcť žiadať osoby evidované na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzači o zamestnanie, alebo záujemcovia o zamestnanie. Okrem toho je potrebné, aby patrili aspoň do jednej z týchto skupín:

  • mladí dospelí, ktorým po dosiahnutí plnoletosti pokračuje poskytovanie starostlivosti v centre pre deti a rodiny,
  • plnoleté osoby sústavne sa pripravujúce na povolanie, ktorým bol predĺžený pobyt v centre pre deti a rodiny najviac o 24 mesiacov,
  • maloleté deti pripravujúce sa na osamostatnenie, pre ktoré centrum pre deti a rodiny vykonáva opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.

Príspevok bude poskytovaný v plnej výške nákladov súvisiacich so vzdelávaním. Okrem toho budú môcť záujemcovia získať aj paušálny príspevok. Bude určený na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou mladého dospelého na vzdelávaní, a to vo výške 0,95 Eur na jednu vyučovaciu hodinu, najviac v sume 190 Eur. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú uhrádzať príspevok po skončení kurzu priamo poskytovateľovi, ktorý zrealizuje vzdelávací kurz. Paušálny príspevok bude vyplácaný priamo mladému dospelému.

„Tieto tri projekty spúšťame v priebehu apríla. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú pripravené pomôcť záujemcom so zapojením sa do projektov a poskytnú im všetky potrebné informácie. Do konca roka máme na príspevky pripravených viac ako 14 a pol milióna Eur. Podporíme tisíce ľudí, pomôžeme zamestnávateľom, a tak prispejeme k stabilizácii trhu práce a zlepšeniu ekonomickej situácie na Slovensku,“ uzavrel generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Marek Nemček
Zdroj: Tlačový odbor MPSVR SR, Foto: Tlačový odbor MPSVR SR
Netky
Deň Ústavy o
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies