Od 3. marca platia nové a prísnejšie opatrenia. Pozrite si ich znenie

NETKY.SK • 3 Marec 2021, 09:02 • 2 min
Od 3. marca platia nové a prísnejšie opatrenia. Pozrite si ich znenie

SLOVENSKO - Od dnešného dňa máme na Slovensku nové opatrenia, vďaka ktorým by sa mohla naša situácia zlepšiť.

Otvoriť časovú os

slovakia

left justify in out

Od 3. marca platí úplný zákaz vychádzania od 5.00 ráno až do 1.00 h v noci, z ktorého budú existovať len výnimky na presne určené situácie, a to v čase od 5.00 do 20.00 h. 

 

Výnimka na vychádzky do prírody mimo okres je zrušená. V prípade obyvateľov Bratislavy bude platiť možnosť vychádzok v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc s možnosťou aj do okresu Košice-okolie.

 

Úplné znenie možno nájsť na stránke ministerstva minv.sk.

 

img

 

 

Cesta do práce


Do práce by mali chodiť len ľudia, u ktorých nie je reálna práca z domu. Bude potrebné nosiť pri sebe potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

 

 

Respirátor FFP2

 

V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný až od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.

 

img


V obchodoch bude dodržiavaná minimálna plocha 15 m2 na jedného zákazníka. Dôchodcom sa dôrazne odporúča nakupovať vo vyhradených hodinách.

 

 

Školská a predškolská dochádzka

 

Prezenčné vyučovanie bude umožnené len pre deti zamestnancov, ktorí nemôžu prácu vykonávať z domu. Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa samotestami.

 

Súvisiaci článok: Krajčí vybavil prelomovú vec. Ľudia na Slovensku sa budú môcť otestovať sami

 

 

Pozitívne testovaní

 

Ľudia s pozitívnym, výsledkom dostanú informáciu „Cesta pacienta s ochorením Covid-19“, vrátane odporúčaní na domácu liečbu a tiež zoznam kvalitných pulzných oxymetrov s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie.

 

Osoby pozitívne testované na covid nebudú môcť chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely. Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá im umožňovala napríklad vstup do potravín, by mal od 8. maca zrušiť hlavný hygienik.

 

 

Lekári


Nové pravidlá dostanú aj  lekári, ktorí budú mať aktualizovaný štandardný postup, aby sa  nestávalo, že sa im pozitívni pacienti nedovolajú. Budú mať aj povinnosť viesť si presnú evidenciu komunikácie s pozitívne testovanými pacientmi.

 

Očkovanie


Obnoví sa aj Covid automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami.

 

 

Týždenné sekvenovanie

 

Urýchlene by sa malo spustiť týždenné sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek ochorenia Covid-19. Raz za dva týždne by sa mali pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu.

 

Sprísnený  režim na hraniciach

 

Povinná bude registrácia v aplikácii e-hranica a na vstup do krajiny bude platiť podmienky maximálne 72 hodín starého negatívneho testu pre pendlerov zo susedných krajín (ráta sa aj s možnosťou testovania priamo na hraničnom prechode).

 

img

 

Podobne ako v minulosti sa zavedie e-karanténa, ktorej spustenie sa očakáva do konca apríla. Po jej zavedení dostanú prichádzajúci ľudia možnosť vybrať si medzi domácou a štátnou karanténou.


Pre všetkých členov domácnosti, ktorí musia byť v karanténe, sa zavedie Covid-príplatok. Má motivovať ľudí striktne dodržiavať karanténu. Zvýši sa aj pandemická práceneschopnosť a ošetrenie člena rodiny.

 

img


Zintenzívnia sa náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény

 

Aj v rámci dodržiavanie e-karantény. Následne budú zverejnené počty vykonaných kontrol, udelených pokút a exemplárne prípady.

 

 

img

 

 

Negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:


- do zamestnania,


- pre pracovníkov škôl a školských zariadení v čase od 5.00 do 20.00 h,


- do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky od 5.00 do 20.00 h,


- na hromadné podujatie od 5.00 do 20.00 h, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR a cestu späť,


- na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,


- do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,


- dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa špeciálnej školy od 5.00 h do 20.00 h


- žiaka a poslucháča od druhého stupňa základnej školy do školy a školského zariadenia a ich sprievod od 5.00 h do 20.00 h,


- na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie,


- osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a na cestu späť od 5.00 do 20.00 h,


- osoby na najbližší zberný dvor a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,


- na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, ak je daný okres zaradený do stupňa monitoring, I. alebo II. stupňa ostražitosti, do I., II. alebo III. stupňa varovania. Test nepotrebujú okrem spomínaných výnimiek ani osoby mladšie ako 15 rokov, staršie ako 65 rokov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré sa pohybujú s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorým bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, alebo osoby dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra,


- študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho programu v odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia vysokej školy a cestu späť.

 

img


Bez testu na ochorenie COVID-19 možno uplatniť výnimku na cestu:

- v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska a na cestu späť v čase od 5.00 do 20.00 h,


- do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,


- na preventívnu prehliadku v čase od 5.00 do 20.00 h,


- v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,


- na RT-PCR test alebo do mobilného odberového miesta na antigénový test na ochorenie COVID-19 a cestu späť, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,


- pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,


- na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a na cestu späť,


- so psom alebo mačkou do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska, cestu na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cestu s cieľom poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,


- dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku od 5.00 do 20.00 h,


- rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo na cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,


- dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a na cestu späť od 5.00 do 20.00 h,


- osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci a cestu späť od 5.00 do 20.00 h,


- zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti od 5.00 do 20.00 h,


- na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a na cestu späť,


- na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie od 5.00 do 20.00 h,


- osoby s dieťaťom do šiestich rokov veku do vzdialenosti jedného kilometra od bydliska a cestu späť od 5.00 do 20.00 h.

 

Súvisiaci článok: Na hraniciach sa oddnes zintenzívňujú kontrolytwiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Kristýna Peštová
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies