Ministerka práce Soňa Gaborčáková ostro odmieta medializované tvrdenia o účelovej finančnej podpore jedinej nadácie z celého mimovládneho sektora

NETKY.SK • 6 Jún 2023, 15:37 • 2 min
Ministerka práce Soňa Gaborčáková ostro odmieta medializované tvrdenia o účelovej finančnej podpore jedinej nadácie z celého mimovládneho sektora

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková rázne odmieta medializované tvrdenia alternatívnych médií, že rezort účelovo finančne podporil jedinú nadáciu z celého mimovládneho sektora, konkrétne Nadáciu otvorenej spoločnosti. Rovnako zavádzajúce sú aj tvrdenia o výške poskytnutých finančných prostriedkov.

slovakia

left justify in out

Poznámka: Predmetnú zmluvu môžete nájsť tu, poprípade si ju môžete dohľadať v centrálnom registri zmlúv, číslo zmluvy: Z312111DAS3.

 

Na základe toho zverejňujeme konkrétne fakty k národným projektom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, iniciatívy EÚ-CARE, ktorého riadiacim orgánom je ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny:

 

NÁRODNÝ PROJEKT „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe  a integrácii na území SR - samospráva“ a Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – mimovládne neziskové organizácie“.

Oba projekty poskytujú podporu za rovnakých podmienok – jednotkové krytie personálnych výdavkov osôb, ktoré boli zapojené do pomoci osobám prichádzajúcim z Ukrajiny, bezprostredne po ich príchode na územie SR a tiež ich následnej integrácie do spoločnosti. Financovanie je podporované do konca roka 2023.

Hlavným zámerom je finančne prispieť na výdavky súvisiace s humanitárnymi a integračnými aktivitami, ktoré doposiaľ samosprávy a mimovládne organizácie financovali z vlastných zdrojov.

 

URČENÝ BALÍK ZO ZDROJOV EURÓSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV - viac ako 25 miliónov eur si rovnakým dielom prerozdeľujú samosprávy a mimovládne organizácie.

 

CELKOVÁ ALOKÁCIA nenávratných finančných prostriedkov určených na podporu projektu pre mimovládne neziskové organizácie je v maximálnej výške 13 mil. eur.

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – mimovládne organizácie“ je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora.

Prvýkrát v histórií Slovenska štát využíva konzorcium nadácií, ktoré v tomto prostredí pracujú už niekoľko desaťročí a majú skúsenosti s prerozdeľovaním zdrojov na rozličné účely.

 

Spomínaný projekt realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava, menovite Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Centra pre filantropiu, Nadácia Pontis a Socia – Nadácia na podporu sociálnych zmien

ČASOVÝ SLED:

 -15.12. 2022 Memorandum o spolupráci medzi MPSVR SR a MV SR, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o stanovení podmienok pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku na implementáciu národného projektu, a zabezpečení výberu vhodného   konzorcia grantových nadácií, ktoré bude zodpovedať za implementáciu národného projektu.

 ÚSV ROS zrealizuje výber zverejnením informácie na svojom webovom sídle. Výber vhodného konzorcia nadácií sa zabezpečí transparentne a efektívne, s prihliadnutím na potrebu účelne implementovať národný projekt najneskôr do 31.12.2023
 spoluprácou strán memoranda sa zabezpečí súlad s Nariadením EÚ č 1303/2012, podľa ktorého najmenej 30% finančných prostriedkov sa pridelí miestnym orgánom alebo organizáciám občianskej spoločnosti pôsobiacich v miestnych komunitách.

-13.1.2023 Oznámenie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o výbere konzorcia nadácií listom Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR
-3.3.2023 Vyhlásenie výzvy pre mimovládny sektor Nadáciou otvorenej spoločnosti

 informácie tu: https://eucare.osf.sk/
 o finančné prostriedky sa môžu uchádzať všetky mimovládne organizácie zaregistrované v SR – Slovenský červený kríž, cirkvi a náboženské spoločnosti, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie
 proaktívne oslovených 331 mimovládnych neziskových organizácií – potencionálnych žiadateľov

-31.3. 2023 uzavreté prvé kolo žiadostí o zapojenie sa do NP:  162 registrácií a 86 žiadostí
-30.4.2023 uzavreté 2. kolo prijímania Žiadostí o zapojenie sa do NP
-3.5.2023 výsledky 1. kola prijímania Žiadostí

 Konkrétne: https://eucare.osf.sk/vysledky-hodnotiaceho-procesu-ziadosti-o-zapojenie-sa-do-np-1-kolo-vyzvy/

-Máj 2023 – zmluvný proces s úspešnými žiadateľmi z 1.kola

 

Aktuálny stav výzvy:

https://eucare.osf.sk/aktualny-stav-implementacie-np/

 twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Miroslav Rimaszombati
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies