Digitalizácia vzdelávania na Slovensku zaostáva, prečo je to tak?

NETKY.SK • 19 Marec 2020, 10:24 • 2 min
Digitalizácia vzdelávania na Slovensku zaostáva, prečo je to tak?

V rokoch 2013-2015 investovalo Slovensko desiatky miliónov eur na digitalizáciu školstva. V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva sa zariadili digitálne učebne, z ktorých je však v súčasnosti väčšina po záručnej dobe. Na ich obnovu či modernizáciu v štátnom rozpočte chýbajú národné i európske financie.

slovakia

left justify in out

Koncepcia informatizácie školstva upadá

Na udržateľné financovanie IT zariadení nie sú pripravené miestne a krajské samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi materských, základných i stredných škôl. Hoci Slovensko má prijatú národnú koncepciu informatizácie školstva do roku 2020, Najvyšší kontrolný úrad SR konštatuje, že tento strategický dokument štátu nie je rozpracovaný do konkrétnych aktivít. Chýbajú tiež verejné financie na realizáciu nevyhnutných krokov a rezort školstva túto koncepciu riadne nevyhodnocuje.

Národné projekty
Už v roku 1999 boli spustené projekty Milénium a INFOVEK, ktorých cieľom bolo v horizonte piatich rokov vybaviť počítačmi a internetom každú základnú a strednú školu. Na prvé celoslovenské aktivity bez širšieho prepojenia nadviazal národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý bol spustený v roku 2013.

 

img

 

Na čo sa využili peniaze?
Najviac financií (34 mil. eur) bolo v rámci tohto projektu použitých na vybavenie digitálnych učební, vrátane sprístupnenia moderného digitálneho vzdelávacieho obsahu. Zapojené školy otvorili novú digitálnu učebňu s interaktívnou tabuľou, notebookmi, tabletmi či tlačiarňami pre žiakov, učiteľov. Školám bolo dodaných takmer 35-tisíc kusov IT zariadení, vďaka európskemu projektu. Rovnaké zariadenia financované zo štátneho rozpočtu boli dodané aj do ďalších škôl vrátane bratislavského kraja.

 

Technológiou bolo vybavených 97% škôl 
Celkovo vďaka európskym aj štátnym financiám bolo novou výpočtovou technikou vybavených 6.370 vzdelávacích inštitúcií po celom Slovensku (cca 97 % zo 6.582 škôl). 


Ako to na školách naozaj vyzerá?
Kontrolóri na základe zistení z kontrol vykonaných na vybraných školách konštatujú, že pedagogickí zamestnanci najčastejšie využívajú interaktívne tabule s notebookmi. Využívanie tabletov je obmedzené ich počtom, pretože na jednu triedu pripadá len 20 kusov zariadení, čo je menej ako je reálny počet žiakov v triede. Učitelia ako negatívum hodnotia tiež skutočnosť, že technická údržba poskytnutej IT techniky je viac-menej v ich osobnej zodpovednosti. Kontrolný úrad v tejto súvislosti odporúča rezortu školstva hľadať v aktívnej spolupráci so zriaďovateľmi škôl riešenie pre personálne posilnenie odborných zamestnancov vzdelávacích inštitúcií o špecialistov na IT pre správu informačných systémov či údržbu digitálnej techniky.

 

img

 

Národný kontrolný úrad a jeho stanovisko

NKú upozorňuje vládu na dlhodobo pretrvávajúci problém súvisiaci s neuspokojivým pripojením škôl k rýchlemu internetu. Takmer 1/3 škôl je odkázaná na nízku rýchlosť internetového pripojenia a to aj napriek tomu, že štát už investoval do riešenia tejto výzvy nemalé verejné zdroje. Netransparentným a rizikovým sa ukazuje kontrakt na podporu projektu INFOVEK 2, kde v nedávnej minulosti už konal Úrad pre verejné obstarávanie a rezortu školstva udelil za porušovanie zákona pokuty za viac ako milión eurCieľom tejto kontroly bolo taktiež preveriť prínos projektu EVSRŠ v oblasti prístupu k digitálnemu učivu.

 

Súčasné projekty nie sú aktualizované 

Kontrolóri na základe zistení priamo na školách konštatujú, že prístupné učivo nevyhovuje rovnako všetkým školám a je na kreativite vyučujúcich, aký obsah z iných zdrojov si vedia zabezpečiť, resp. zdieľať s kolegami z iných škôl. Školy negatívne hodnotia dlhé a užívateľsky nekomfortné prihlasovanie do systému prostredníctvom služby ministerstva. Digitalizácia vzdelávacích procesov a sprístupňovanie digitálnych vzdelávacích obsahov stagnuje. Príkladom môže byť portál Digiškola, ktorého obsah nebol aktualizovaný od začiatku roka 2016.

 

img

 

Portál pre psychológov za 9 mil. eur nikto nepoužíva
Projekt ESVRŠ mal zároveň pomôcť sprístupňovať nástroje školskej pripravenosti pre psychológov. Modul, ktorý to umožňuje bol síce dodaný za bezmála 9 mil. eur, dodnes sa však nepoužíva. Rezort školstva uhradil dodávateľovi financie napriek tomu, že neexistoval a neexistuje register pre overenie zákonného zástupcu dieťaťa, vďaka ktorému by bol modul využiteľný. Týmto konaním hrozí riziko, že projekt nenaplní ciele a dôjde k neefektívnemu využitiu EÚ pomoci.

 

Miliónové nezrovnalosti v školstve
Najvyšší kontrolný úrad nemenej kriticky hodnotí vládnym auditom zistené nedostatky, ktoré sa týkali procesu verejného obstarávania a z toho vyplývajúcu zistenú nezrovnalosť vo výške 4,4 mil. eur. Tento nedostatok priniesol so sebou zvýšené zaťaženie štátneho rozpočtu z plánovanej úrovne 13% na čerpaných 20 % z celkovej sumy projektu (46 mil. eur).
 twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Gabriela Nagyova
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies