Chystá sa reforma nakladania so stavebným odpadom v rámci Plánu obnovy. Prečo je dôležitá?

NETKY.SK • 16 Marec 2021, 12:06 • 2 min
Chystá sa reforma nakladania so stavebným odpadom v rámci Plánu obnovy. Prečo je dôležitá?

SLOVENSKO - Európska únia zriadila Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Patrí sem i reforma odpadového hospodárstva.

slovakia

left justify in out

Európska rada 11. februára 2021 prijala nariadenie, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Tento plán obnovy je v podstate spoločná reakcia Únie na ekonomickú krízu vyvolanú pandémiou.

 

img

 

Podmienky

Každý z členských štátov Európskej únie musel splniť požiadavky Európskej komisie. Podmienkou bolo aj vyčleniť minimálne 37 % alokovaných zdrojov na zelenú transformáciu, či zelená transformácia, digitálna transformácia, inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a pracovné miesta, sociálna a územná súdržnosť, a v neposlednom rade aj zdravie a odolnosť politiky pre budúcu generáciu, deti a mládež vrátane vzdelávania a zručností.

 

img

 

Tento mechanizmus v hodnote 672,5 miliardy EUR je hlavným prvkom úsilia Európskej únie.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Rezort hospodárstva reagoval na Plán obnovy. Prerozdeľovanie peňazí podľa politických preferencií je chyba

 

Uvedené finančné prostriedky pomôžu členským štátom riešiť hospodársky a sociálny vplyv pandémie a zároveň zabezpečia, aby ich hospodárstva uskutočňovali zelenú a digitálnu transformáciu a stali sa udržateľnejšími a odolnejšími.

 

img

 

Prečítajte si tiež: Minister Heger vidí plán obnovy ako veľkú príležitosť pre nakopnutie ekonomiky

 

Zaujalo nás odpadové hospodárstvo

Táto sféra síce nemá v pláne obnovy veľké zastúpenie, no výnimkou je oblasť stavebných odpadov. Mala by sa udiať reforma, vďaka ktorej budú zavedené princípy obehového hospodárstva do praxe.

 

img

 

Minister životného prostredia Ján Budaj na tlačovej konferencii zdôraznil, že v rámci implementácie plánu obnovy je prioritou envirorezortu najmä zelená obnova rodinných domov, adaptácia na zmenu klímy a dekarbonizácia priemyslu.

 

Slovensko tak podľa neho z plánu obnovy získa na zlepšenie životného prostredia a zdravia ľudí jednu miliardu EUR.

 

Rezort financií sa vo svojom predloženom dokumente v rámci obnovy budov v obmedzenej miere venuje aj reforme nakladania so stavebným odpadom.

 

img

 

Reforma totiž môže pomôcť pri zavádzaní obehového hospodárstva do praxe, keďže z hľadiska produkcie odpadov predstavuje tento segment dlhodobo najvýznamnejší odpadový prúd.

 

Prečo treba reformu nakladania so stavebným odpadom

Odpad, ako je napríklad kovový šrot, použitý cement alebo výrobky z dreva, v súčasnosti tvorí najväčší tok odpadu v Európskej únii. Podľa štúdie Enviromentálnej agentúry stavebný a demolačný odpad v EÚ dosiahol v roku 2016 až 374 miliónov ton, ak nerátame aj vyťaženú zeminu.

 

Odvtedy už ubehli ďalšie štyri roky. Údaje o produkcii tohto odpadu ukazujú, že v posledných rokoch bola na európskej úrovni relatívne stabilná, medzi krajinami však existujú veľké rozdiely v produkcii na jedného obyvateľa.

 

Podľa Enviromantálnej agentúry stavebný a demolačný odpad predstavuje viac ako jednu tretinu celkovej produkcie odpadu v EÚ.

 

Kľúčová je podľa nej obehovosť. „Agentúra je presvedčená, že je potrebné urobiť viac v oblasti prevencie alebo recyklácie veľkého množstva odpadu, ktorý produkuje stavebný a demolačný sektor v Európe. So stavebným odpadom často nakladáme neefektívne,“ zverejnila EEA na svojom webe.

 

Vysoké miery zhodnocovania stavebného a demolačného odpadu v Európe sa väčšinou dosahujú využívaním recyklovaného odpadu pri postupoch, ako je spätné zasypávanie a nízkohodnotné aplikácie zhodnocovania, čím sa znižuje možnosť posunúť sa smerom k skutočne obehovému nakladaniu s odpadmi.

 

img

 

Spýtali sme sa na ministerstve životného prostredia

Hovorca ministra pán Fejér nám poskytol pár odpovedí ohľadom reformy nakladania so stavebným odpadom, ktorej cieľom je väčšia podpora zavádzania obehového hospodárstva na Slovensku.

 

Reforma nakladania so stavebným odpadom je zaradená do Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorú predložilo Ministerstvo financií SR do medzirezortného pripomienkového konania.

 

Súvisiaci článok: Envirorezort predstavil zelený Plán obnovy Slovenska, s odstraňovaním skládok a envirozáťaží však nepočíta

 

Čo je stavebný odpad

Stavebným odpadom je odpad z objektov zariadenia staveniska výstavby, vznikajúci pri realizácii stavebných procesov a prípravných, dopravných procesoch a tiež tých, ktoré vznikajú pri likvidácii stavebných objektov.

 

img

 

Kvalitu odpadov ovplyvňuje ich druh a pôvod, podľa petrografického a mineralogického zloženia, taktiež vlastností základných prírodných surovín vstupujúcich do výroby, základného opracovania a napokon je to kvalita pôvodného materiálu, podmienky skladovania, v konečnom dôsledku aj čistota odpadov.

 

img

 

Hlavné piliere reformy:

 

1. Zavedenie povinnej selektívnej demolácie, vrátane systému kontroly

Tento bod zahŕňa selektívnu demoláciu, čo znamená triedenie stavebného odpadu. Zákon o odpadoch definuje pôvodcu a držiteľa odpadu, ako zodpovedného za nakladanie so stavebným odpadom a odpadom z demolácie podľa § 14, správneho zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov.

 

Tento katalóg ustanovuje zhromažďovanie odpadov vytriedených podľa druhov odpadov. Dôležitá je príprava na opätovné použitie odpadu v rámci činnosti, či už na prípravu opätovného použitia, recykláciu alebo zneškodnenie.

 

Selektívna demontáž a triedenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie pri zdroji počas demolácie, zabezpečí kvalitu recyklovaného kameniva a iných materiálov.

 

Je dôležité vedieť všetko o druhoch a množstvách odpadov, o možnostiach nakladania s nimi.

 

Do roku 2020 bolo potrebné vypracovať prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály, najmenej v hodnote 70% hmotnosti.

 

K opatreniam patrí zvýšenie poplatkov. Aby reforma bola efektívna, zrejme dôjde k zvýšeniu poplatkov za skládkovanie stavebného odpadu, vypracovanie analýzy pre opakované použitie stavebného materiálu z demolačných, rekonštrukčných prác a podpora vytvárania bazárov, centier opätovného používania.

 

img

 

2. Zmena zákona

Ďalším cieľom je podľa hovorcu ministerstva „Legislatívne zakotvenie normy pre kvalitu recyklátu zo stavebných a demolačných odpadov“, čo znamená upravenie doterajšieho zákonaktorý bol naposledy upravený v roku 2015. Hovorca dodal, že majú v pláne zvýšiť zákonné poplatky za skládkovanie stavebných odpadov a odpadov z demolácií.

 

img

 

3.Povinné zelené verejné obstarávanie pri kontrahovaní stavebných prác v štátnej správe

Do tejto kategórie patrí zjednodušenie pravidiel pre využitie upravených stavebných a demolačných odpadov a recyklátu z týchto odpadov na spätné zasypávanie pri zachovaní vysokej miery ochrany životného prostredia a zdravia ľudí.

 

Taktiež majú v pláne úpravu legislatívnych podmienok pre používanie nekontaminovaných výkopových zemín a iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu vo väzbe na pripravovanú právnu úpravu spätného zasypávania.

 

„Základné opatrenia reformy v oblasti stavebného odpadu sa najprv prediskutujú v pracovnej skupine a koncom roka 2021 sa výsledná podoba legislatívy, novela zákona o odpadoch, predloží na odborné verejné konzultácie.  Schválenie legislatívy sa predpokladá v prvom polroku 2022,“ informoval hovorca.

 

Je na Slovensku reálne opätovné využívanie takéhoto stavebného materiálu?

Enviromentálna agentúra načrela, že by v tomto prípade mohla pomôcť recyklácia, a v podstate obehové hospodárstvo, ktoré však brzdí práve fakt, že niektoré z takýchto odpadových materiálov už nie je možné znova použiť.

 

„Stavebný materiál sa na Slovensku recykluje aj v súčasnosti. Na zvýšenie opätovného využívania stavebného materiálu ale bude potrebné uplatňovať selektívnu demoláciu a uľahčiť opätovné použitie a kvalitnú recykláciu selektívnym odstraňovaním materiálov,“ objasnil obehové hospodárstvo Fejér.

 

Zároveň podľa neho bude treba „zabezpečiť vytvorenie systémov triedenia stavebného a demolačného odpadu, a to najmä pre drevo, minerálne zložky (betón, tehly, dlaždice a keramika, kameň), kov, sklo, plast a sadru. Taktiež bude potrebné zlepšiť systém zberu dát“.

 

Pozreli sme sa na možnosti recyklácie stavebnej sute

Napríklad drvením stavebných odpadov možno získať recyklovaný materiál vhodný na výstavbu spevnených plôch, ciest, chodníkov, parkovísk, podkladov a zásypov. Vhodnou kombináciou jednotlivých frakcií sa dosahuje vysoká úroveň zhutnenia. 

 

Ak betón obohatíme o tehlovú drvinu alebo recyklovaný polytstyrén, bude ľahší a vylepšia sa jeho tepelné a izolačné vlastnosti.

 

Odpad vo forme odrezkov z dreva možno využiť taktiež, ak sa k nim v desaťpercentnom podiele primieša cement, voda a minerálne látky.

 

Materiál, ktorý takto vznikne s minimálnymi energetickými vstupmi, je navyše aj recyklovateľný. "V podobe strateného debnenia skompletizovaného zo štiepkocementových dosiek alebo tvaroviek slúži najmä na stavbu rodinných domov," spomína web asb.sk.

 

Pri akejkoľvek rekonštrukcii sú spotrebiče, murovacie materiály, dvere a okná recyklovateľné. Niektoré materiály sa môžu recyklovať priamo do toho istého výrobku na opätovné použitie. Iné môžu byť zrecyklované do iných použiteľných produktov.

 

Použiteľný stavebný odpad je možné darovať neziskovým organizáciám. Pre umeleckejšie využitie sú tu napríklad dlažba a obklad, z ktorých sa dajú vytvoriť umelecké diela v podobe mozajky. 

 

img

 

Odpad v podobe dlažby či obkladu možno opätovne využiť napríklad pri výrobe chodníka, či nábytku.

 

img

 

Ak sa podarí navrhovanú reformu dotiahnuť do úspešného konca, efekt sa v priebehu budúcnosti odrazí na stave našej planéty.

 

 

 twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Kristýna Peštová
Netky
Deň Ústavy o
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies