5. november je Medzinárodným dňom rómskeho jazyka

NETKY.SK • 5 November 2022, 18:15 • 2 min
5. november je Medzinárodným dňom rómskeho jazyka

BRATISLAVA - V tento deň si pripomíname dlhodobé úsilie Rómov a Rómiek o zabezpečenie ich lepšieho a rovnocenného postavenia v spoločnosti a uznania základných ľudských práv, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozvoja rómskej národnostnej menšiny vo všetkých oblastiach (školstvo, kultúra a iné).

slovakia

left justify in out

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) dlhodobo podporuje vzdelávanie Rómov a Rómiek na celonárodnej úrovni od predprimárneho až po vyššie stredné vzdelávanie prostredníctvom viacerých projektov a aktivít. Vďaka projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa podarilo zvýšiť počet učiteľov a učiteliek, ale aj ďalších zamestnancov škôl v oblasti využívania rómskeho jazyka, začleňovania informácií o rómskej histórii a kultúre do vyučovacieho procesu.

 „V NIVaM sme si vedomí, že dôležitým faktorom pre dosahovanie lepších školských výsledkov detí je nevyhnutné prispôsobenie podmienok vzdelávania ich sociálnym, kultúrnym a jazykovým špecifikám. Preto je medzi našimi prioritami vytváranie vzdelávacích podmienok, ktoré umožnia deťom, žiakom a žiačkam vzdelávať sa v materinskom rómskom jazyku a viac spoznávať rómsku kultúru a históriu. Cieľom konferencie je zdieľať s účastníkmi a účastníčkami podujatia doterajšie úspešné výsledky v oblasti vzdelávania Rómov a Rómiek a navrhnúť možnosti ďalšieho rozvoja vzdelávania v rómskom jazyku s prihliadnutím na dodržiavanie práva každého dieťaťa vzdelávať sa vo svojom materinskom jazyku“, povedala Svetlana Síthová, riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania NIVaM.

 Hlavným cieľom projektu známym aj pod sloganom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“ je prostredníctvom vzdelávania zvýšiť odborné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných pracovníkov, manažmentu škôl a prostredníctvom vypracovania učebných materiálov so zameraním na rómsky jazyk, kultúru a históriu, odborných publikácií a metodík podporiť interkultúrne a inkluzívne vzdelávanie v školách so žiakmi z rómskych komunít.

 „Projektom chceme posilniť v školskom prostredí vzájomné porozumenie, toleranciu a rešpektovanie inakosti. Za posledné obdobie tieto hodnoty sú viac ako žiaduce, priam nevyhnutné. Druhou najväčšou národnostnou menšinou na Slovensku je rómska národnostná menšina a podľa posledného sčítania obyvateľov Slovenska viac ako 100 000 obyvateľov hovorí po rómsky, respektíve rómčina je ich materinským jazykom. Uvedomujeme si, že neoficiálne štatistiky hovoria o vyšších číslach. Preto aj týmto projektom sa spolupodieľame na systémovej, didaktickej a metodickej  podpore škôl k implementácii rómskeho jazyka, rómskej kultúry a rómskej histórie, tém týkajúcich sa základných ľudských práv a demokratického občianstva v školských vzdelávacích programoch“, uviedol Jozef Facuna, manažér projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“.

 V rámci projektu sa počas školského roka 2021/2022 realizovalo na troch základných školách pilotné overovanie učebných textov k čítankám, ktoré sú pripravované v rómskom a slovenskom jazyku. Súbežne prebiehalo v spolupráci s učiteľkami rómskeho jazyka aj pilotné overovanie učebnice určenej pre žiakov stredných škôl, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z rómskeho jazyka.

 „Snažíme sa prostredníctvom objavenia hodnoty rómskeho jazyka objaviť vlastnú kultúru. Za dôležité považujem pozdvihnúť jazykové znalosti žiakov z rómskeho prostredia od útleho veku,  a tým posilniť vplyv na rodiny, prebudiť v rodičoch potrebu poznania vlastných koreňov prostredníctvom rómskeho jazyka, oživiť identitu, potrebu ďalšieho vzdelávania a ekonomickej stability na partnerskom princípe. V našej škole máme rómsky jazyk zahrnutý v každom jednom ročníku. V tomto smere veľmi oceňujem vznik učebných textov a učebnice v rómskom jazyku, ale aj ďalšie aktivity projektu, ktorými sa posilňuje stabilita predprimárneho a primárneho vzdelávania rómskych detí a vytvárajú sa ľudské a odborné zdroje pre kvalitné interkultúrne vzdelávanie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni so zameraním na špecifické potreby Rómov“, povedala Darina Tököliová učiteľka rómskeho jazyka zo Súkromnej základnej školy a Súkromného gymnázia v Kremnici“.

Súčasťou projektových aktivít bolo aj spustenie online vzdelávacieho a metodologického portálu Spolu-together-jekhetane.sk, ktorý je užitočným a komplexným zdrojom materiálov pre učiteľov a učiteľky a ďalších zamestnancov škôl, ktorí pôsobia v školách so žiakmi z rómskych komunít.

 „V rámci Asociácie škôl s vyučovaním rómskeho jazyka vítame existenciu portálu Spolu-together-jekhetane.sk, ktorý je výbornou pomôckou a zdrojom rôznych materiálov z rómskeho jazyka, rómskej kultúry a rómskej histórie. Tieto materiály zároveň slúžia aj ako zdroje informácií pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitu z Rómskeho jazyka a literatúry. Znalosť tohto jazyka neskôr využijú vo svojich budúcich povolaniach ako učiteľky a učitelia v materských školách, pedagogickí a terénni sociálni asistenti. Tak sa bude zlepšovať postavenie Rómiek a Rómov v spoločnosti“, uviedol riaditeľ asociácie Alexej Molčanyi.

 „Portál Spolu-together-jekhetane.sk je jediný vzdelávací portál s profesionálnymi lektormi, ktorí sú odborníci v oblastiach vychádzajúcich z projektu Spolu s Rómami dosiahneme viac. Obsahuje široké spektrum tematických okruhov, ktoré kvalitatívne obohacujú edukačný proces rómskej populácie. Zástupcovia rodičovskej verejnosti mimoriadne pozitívne vnímajú toto portálové riešenie“, vyjadrila sa Júlia Lindtnerová, predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení.

 Počas projektu bolo zatiaľ vyškolených 60 riadiacich pracovníkov v rámci školenia manažmentu škôl, 10 učiteľov a učiteliek absolvovalo prípravu na štátnu jazykovú skúšku z rómskeho jazyka, v rámci „Slovenskej akadémie“ bolo vyškolených 30 pracovníkov a v spolupráci s nórskym projektovým partnerom Európskym Wergeland Centrom sa vyškolilo 10 multiplikátorov v oblasti ľudských práv a demokratického občianstva. 34 učiteľov a učiteliek materských, základných a stredných škôl úspešne absolvovalo vzdelávací tréning s názvom „Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít“, ktorého pokračovanie sa spustí už v priebehu novembra tohto roku. 

 „Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, tiež manažmentu škôl je veľkým prínosom pre všetky školy so žiakmi z rómskych komunít. Je nevyhnutné kontinuálne podporovať vzdelávacie inštitúcie, ktoré reflektujú potreby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia od predškolského vzdelávania, počas základného, stredného a vysokoškolského vzdelávania tak, aby sa dosiahla kvalitatívna úroveň vzdelávania v materinskom rómskom jazyku, úspešnosť  vo vzdelanosti celkovo, ako aj inkluzívna práca zo strany škôl“, povedala Jana Tomová zriaďovateľka škôl s vyučovaním rómskeho jazyka v Kremnici.

 Projekt „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa realizuje  v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Martin Petras
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies