Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím začína konanie v prípade odtiahnutia pacienta zdravotníkom nemocnice L. Pasteura v Košiciach

NETKY.SK • 07.06 • Čítanie 2 min

BRATISLAVA - V súvislosti s medializovaným prípadom, keď bol na videu zachytený zdravotnícky pracovník oddelenia urgentného príjmu v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, ktorý odtiahol človeka s barlami z budovy nemocnice, začína konať komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím.

slovakia

left justify in out

„Je neprípustné, aby v inštitúciách, ktoré majú ľuďom pomáhať, dochádzalo k takémuto

správaniu, a to dokonca zo strany odborného zdravotníckeho pracovníka,“ hovorí
komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. „Aj keby sa daný
pacient správal nevhodne, nemôže byť takýmto nedôstojným a ponižujúcim spôsobom
vyvedený z budovy.“

Z videa, ktoré bolo zverejnené na sociálnych sieťach a v televíznych reportážach, vyplýva, že
zdravotnícky pracovník porušil práva zakotvené v Ústave Slovenskej republiky zaručujúce
nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia. Podľa Ústavy SR tiež nemožno nikoho mučiť ani
podrobiť krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
Podľa Zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve je povinnosťou zdravotníckeho
pracovníka vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom. Podľa etického kódexu
„zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním
intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Zdravotnícky
pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi
právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.“

Okrem toho považujeme konanie zdravotníckeho pracovníka za konanie v rozpore
s medzinárodnými záväzkami, ktorými je Slovenská republika viazaná: Dohovor OSN
o ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, Dohovor OSN o ochrane ľudských práv
a slobôd aj Dohovor OSN proti mučeniu, trestaniu alebo inému neľudskému zaobchádzaniu.
„Konanie zverejnené vo videu považujeme za neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, preto
prešetríme konkrétne skutkové okolnosti prípadu,“
zdôrazňuje komisárka Zuzana
Stavrovská.

 

Zároveň pripomíname, že 1. mája 2023 komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím
pribudla kompetencia monitorovať dodržiavanie Dohovoru OSN proti mučeniu, trestaniu
alebo inému neľudskému zaobchádzaniu. V súvislosti s novou kompetenciou sa komisárka
pre osoby so zdravotným postihnutím spolu s verejným ochrancom práv aj komisárom pre
deti podieľa na vytváraní Národného preventívneho mechanizmu na predchádzanie
mučeniu, trestaniu alebo inému neľudskému zaobchádzaniu.


Z doručovaných podnetov, ktoré rieši Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
môžeme vysledovať zhoršujúcu sa spoločenskú klímu voči ľuďom so zdravotným
postihnutím. Ide napríklad o nevhodné a hrubé správanie sa k ľuďom so zdravotným
postihnutím zo strany zamestnancov rôznych inštitúcií a subjektov.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Martin Petras

Jeseň
JESEŇ SKONČÍ O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona