Štát v roku 2023 hospodáril s deficitom 4,89 % HDP. Deficit verejných financií sa v priebehu roka 2023 medziročne strojnásobil

NETKY.SK • 22 Apríl 2024, 09:44 • 2 min
Štát v roku 2023 hospodáril s deficitom 4,89 % HDP. Deficit verejných financií sa v priebehu roka 2023 medziročne strojnásobil

BRATISLAVA - Deficit verejnej správy SR sa v roku 2023 medziročne výrazne zvýšil, prekročil 6 mld. eur. V podiele z HDP stúpol z 1,67 % v roku 2022 na 4,89 % v roku 2023. Celkový dlh verejnej správy sa znížil na 56 % HDP.

slovakia

left justify in out

Celkový deficit verejnej správy SR v roku 2023 dosiahol 6,01 mld. eur, čo predstavovalo 4,89 % z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky. Dlh verejnej správy v roku 2023 dosiahol 68,83 miliardy eur, čo predstavuje 56 % HDP.

Na jar Štatistický úrad SR prvýkrát oficiálne prezentuje predbežné údaje o hospodárení štátu za rok 2023 (tzv. jarná notifikácia o deficite a dlhu SR alebo tiež EDP notifikácia). Súčasne dochádza tiež k spresneniu údajov o hospodárení štátu od roku 2020. Zverejnené hodnoty pre rok 2024 predstavujú aktuálny odhad deficitu a dlhu Ministerstva financií SR podľa schváleného rozpočtu verejnej správy.

Deficit verejných financií sa v priebehu roka 2023 medziročne strojnásobil, jeho hodnota dosiahla 6,01 mld. eur, čo predstavovalo 4,89 % z HDP (po jarnom spresnení HDP). Absolútnu väčšinu minuloročného deficitu vytvorila ústredná štátna správa. Jej hospodárenie skončilo s deficitom 6,38 mld. eur, čo predstavovalo výrazne viac ako v roku 2022, kedy hospodárila s mínusom 1,51 mld. eur. Naopak, miestna samospráva vlani hospodárila s prebytkom takmer 98 miliónov eur, čo bol výrazne lepší výsledok ako v roku 2022. Hospodárenie s prebytkom 274 mil. eur zaznamenali minulý rok aj fondy sociálneho zabezpečenia, ich aktuálny prebytok bol trojnásobok hodnoty z roku 2022.

Štátny dlh dosiahol 56,04 % HDP

Dlh verejnej správy v roku 2023 dosiahol 68,83 miliardy eur, čo zodpovedalo 56,04 % HDP (po jarnom spresnení HDP). Hodnota štátneho dlhu síce medziročne stúpla o 5,45 mld. eur, ale podiel dlhu z HDP sa znížil, pretože ekonomika rástla rýchlejšie. V predchádzajúcom roku 2022 bol podiel dlhu na HDP ešte na úrovni 57,74 %.

Štatistický úrad SR predložil európskej komisii Správe o deficite a dlhu SR za roky 2020 - 2024 v pravidelnom termíne k 1. aprílu 2024. V porovnaní so správou z októbra 2023 boli do systému národných účtov zapracované viaceré zmeny, ktoré ovplyvnili aj údaje o deficite a dlhu verejnej správy. Išlo o spresnenia údajov týkajúcich sa akruálnych daní a reklasifikácie jednotiek. Tieto zmeny nemali významný vplyv na deficit ani na dlh sektora verejnej správy.

Významnejší dopad na rok 2022 malo spresnenie akrualizácie daňových príjmov (hlavne daň z príjmov právnických osôb). Ďalšou významnou zmenou bolo spresnenie času zaznamenania preplatenia výdavkov z prostriedkov EÚ. Boli identifikované významné čiastky výdavkov následne refundovaných z prostriedkov EÚ, ktoré boli zaznamenané v súlade s akruálnym princípom, t. j. do obdobia, kedy boli uskutočnené predmetné výdavky.

Akrualizácia refundácie programu „FAST care“ (pomoc pre utečencov z Ukrajiny) zlepšila deficit roku 2022 o približne 260,24 mil. eur a zároveň zhoršila deficit roku 2023 o rovnakú čiastku. Obdobným spôsobom bolo zaznamenané preplatenie programu SAFE (podpora nižších cien energií), ktoré pozitívne ovplyvnilo deficit roku 2023 o 437 mil. eur.

Pri zostavovaní ukazovateľov za sektor verejnej správy za rok 2023 Štatistický úrad SR vychádzal zo štandardných podkladov a úprav, ktoré realizoval aj v minulých obdobiach.

Pre hodnotenie sektora verejnej správy sú dôležité aj iné údaje okrem tých, ktoré boli predmetom notifikácie, preto sú v prílohe uvedené stavy vybraných finančných aktív sektora verejnej správy za roky 2020 - 2023.

 

Zapracovaná revízia HDP

Aktuálne hodnoty podielu deficitu a dlhu verejnej správy sú vypočítané už z aktualizovanej hodnoty HDP, v zmysle plánovanej pravidelnej jarnej revízie (podľa Kalendára revízií pre rok 2024). Aktualizované hodnoty HDP vo všetkých štruktúrach sú zverejňované súčasne s deficitom a dlhom v piatok 19. apríla 2024. Revízia údajov sa dotkla štvrťročný aj ročných hodnôt HDP za roky 2020 – 2023. Viac v správe Revízia ukázala vyšší výkon ekonomiky SR v roku 2023.

Dáta o deficite a dlhu za členské krajiny EÚ zverejní EUROSTAT v pondelok 22. apríla 2024 o 11:00 h.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Marek Nemček
Zdroj: Štatistický úrad SR, Foto: SITA / Getty Images / iStockphoto (ilustračná foto)
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies