Modernému otroctvu podlieha každý 250. človek na svete: Ako sa prejavuje a dá sa mu zabrániť?

NETKY.SK • 12 Február 2024, 15:5 • 2 min
Modernému otroctvu podlieha každý 250. človek na svete: Ako sa prejavuje a dá sa mu zabrániť?

Moderné otroctvo je stav, keď je človek nútený pracovať, poskytovať služby alebo sa zúčastňovať na aktivitách proti svojej vôli, pod hrozbou trestu, násilia, zastrašovania alebo manipulácie. Podľa nadácie Walk Free Foundation žije v roku 2023 v podmienkach otroctva približne 29,8 milióna ľudí, čo znamená, že približne každý 250. človek na planéte je otrokom.

slovakia

left justify in out

Moderné otroctvo je globálny problém, ktorý sa dotýka miliónov ľudí po celom svete. Podľa nadácie Walk Free Foundation, ktorá zverejňuje globálny index otroctva, žije v roku 2023 v podmienkach otroctva približne 29,8 milióna ľudí. To znamená, že približne každý 250. človek na planéte je otrokom.

Čo je moderné otroctvo?

Moderné otroctvo je stav, keď je človek nútený pracovať, poskytovať služby alebo sa zúčastňovať na aktivitách proti svojej vôli, pod hrozbou trestu, násilia, zastrašovania alebo manipulácie. Moderné otroctvo zahŕňa rôzne formy vykorisťovania, ako sú:

Obchodovanie s ľuďmi: Je to nezákonné presúvanie ľudí z jedného miesta na druhé za účelom ich sexuálneho, pracovného alebo iného využitia. Obete obchodovania s ľuďmi sú často klamlivo lákané ponukami práce, vzdelania, lásky alebo lepšieho života. Potom sú zbavené slobody, identifikácie, kontaktu s rodinou a priateľmi a nútené plniť požiadavky svojich obchodníkov alebo kupcov.

Nútená práca a detská práca: Je to situácia, keď je človek nútený pracovať bez primeranej odmeny, bez slobodnej vôle a bez možnosti odísť. Nútená práca sa často vyskytuje v odvetviach, ktoré sú náročné na fyzickú prácu, ako je poľnohospodárstvo, rybolov, stavebníctvo, ťažba, textilný priemysel alebo domáca práca. Detská práca je špecifická forma nútenej práce, ktorá zahŕňa zapojenie detí do práce, ktorá je nevhodná pre ich vek, ohrozuje ich zdravie, bezpečnosť, vzdelanie a rozvoj.

Dedičné otroctvo: Je to forma otroctva, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu v rámci rodiny alebo komunity. Dediční otroci sú považovaní za majetok svojich pánov a nemajú žiadne práva ani slobody. Tento typ otroctva sa vyskytuje najmä v niektorých afrických a ázijských krajinách, kde existujú tradičné a kastové systémy.

Nútené sobáše: Je to situácia, keď je človek nútený vstúpiť do manželstva bez svojho súhlasu alebo pod nátlakom. Nútené sobáše sa často týkajú detí, najmä dievčat, ktoré sú zosobášené s oveľa staršími mužmi. Nútené sobáše sú spojené s porušovaním ľudských práv, ako je právo na slobodnú voľbu partnera, právo na vzdelanie, právo na zdravie a právo na dôstojnosť.

Predaj a vykorisťovanie detí: Je to situácia, keď sú deti predávané, darované, vymieňané alebo zapožičané za účelom ich sexuálneho, pracovného alebo iného zneužívania. Predaj a vykorisťovanie detí sa často vyskytuje v chudobných a konfliktných oblastiach, kde sú deti zraniteľné a nechránené. Niektoré z foriem predaja a vykorisťovania detí sú napríklad detská prostitúcia, detská pornografia, detská vojna, detské obete rituálov alebo detské obchody s orgánmi.

Kde a ako k nemu dochádza?

Moderné otroctvo je rozšírené po celom svete, aj keď v niektorých regiónoch a krajinách je viac prevládajúce ako v iných. Podľa globálneho indexu otroctva z roku 2023 sú najviac postihnuté krajiny Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Najvyššiu mieru otroctva majú krajiny ako Mauritánia, Haiti, Pákistán, India, Nepál, Moldavsko, Benin, Pobrežie Slonoviny, Gambie a Gabon.

 V týchto krajinách je otroctvo ovplyvnené faktormi, ako sú chudoba, korupcia, nízka úroveň vzdelania, diskriminácia, násilie, nestabilita a nedostatok zákonnosti.

Moderné otroctvo sa však neobmedzuje len na rozvojové krajiny. Aj v rozvinutých krajinách, ako sú Spojené štáty, Kanada, Austrália, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia alebo Japonsko, existujú prípady moderného otroctva, najmä v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi, nútenou prácou a nútenými sobášmi. V týchto krajinách sú obete moderného otroctva často migrantmi, utečencami, menšinami, ženami a deťmi, ktorí sú vystavení riziku vykorisťovania a zneužívania.

Moderné otroctvo je teda komplexný a rozmanitý jav, ktorý sa prejavuje rôznymi spôsobmi v rôznych kontextoch. Je to výzva pre ľudskú dôstojnosť, slobodu a bezpečnosť. Je to porušenie základných ľudských práv, ktoré by mali byť zaručené pre každého človeka bez ohľadu na jeho pôvod, pohlavie, vek, náboženstvo, kultúru alebo situáciu. Je to tiež prekážka pre rozvoj, mier a prosperitu spoločností a národov.

Najznámejšie prípady

Niektoré z najznámejších prípadov moderného otroctva sa odohrali v nasledujúcich krajinách:

Veľká Británia: Britské úrady vyšetrujú od začiatku roka 2024 viac ako 300 prípadov moderného otroctva, v ktorých zamestnávatelia zneužívajú ľudí napríklad nadmernými pracovnými nárokmi, mizernými platmi, neuspokojivými pracovnými podmienkami, ale aj zastrašovaním alebo kombináciou toho všetkého.

Južná Kórea: V roku 2019 bolo odhalených viac ako 60 prípadov nútených prác na ostrove Salt, kde boli obete držané v otroctve na rybárskych lodiach a nútené pracovať až 18 hodín denne bez platby alebo možnosti uniknúť.

Libanon: V roku 2020 bolo zverejnených viacero svedectiev migrantiek, ktoré boli v Libanone zneužívané a zotročované v rámci systému kafala, ktorý im nedovoľuje zmeniť zamestnávateľa alebo opustiť krajinu bez ich súhlasu. Mnohé z nich boli vystavené fyzickému a sexuálnemu násiliu, hladovaniu, zadržiavaniu, alebo vyhadzovaniu na ulicu bez pasu alebo peňazí.

Stopka otroctvu - je to možné?

Ako bojovať proti modernému otroctvu? Boj proti modernému otroctvu je zodpovednosťou nielen vlád, ale aj medzinárodných organizácií, občianskej spoločnosti, podnikov a jednotlivcov.

Niektoré z možných krokov, ktoré môžu prispieť k zastaveniu a prevencii moderného otroctva, sú:

Zvýšenie povedomia a vzdelávania: Je dôležité informovať verejnosť o existencii a dôsledkoch moderného otroctva, ako aj o spôsoboch, ako ho rozpoznať, nahlásiť a zabrániť. Vzdelávanie by sa malo zamerať na zvýšenie ochrany a podpory obetí, ako aj na posilnenie ich práv a možností. Vzdelávanie by sa tiež malo snažiť zmeniť postoje a správanie, ktoré podporujú alebo tolerujú moderné otroctvo, ako sú napríklad predsudky, diskriminácia, násilie, chudoba alebo konzumný životný štýl.

Zlepšenie legislatívy a vymáhania práva: Je potrebné prijať a uplatňovať účinné zákony a politiky, ktoré by zakazovali a trestali moderné otroctvo vo všetkých jeho formách, ako aj chránili a kompenzovali obete. Zákony a politiky by sa mali zosúladiť s medzinárodnými normami a dohovormi, ako sú napríklad Protokol OSN o prevencii, potieraní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä ženami a deťmi, alebo Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zákaze a okamžitom opatrení na zrušenie najhorších foriem detskej práce. Zákony a politiky by sa mali tiež monitorovať a hodnotiť, aby sa zabezpečila ich účinnosť a transparentnosť.

Posilnenie spolupráce a partnerstva: Je nevyhnutné vytvárať a udržiavať spoluprácu a partnerstvo medzi rôznymi aktérmi, ktorí sa zaoberajú bojom proti modernému otroctvu, ako sú vlády, medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie, podniky, odbory, náboženské skupiny, médiá, akademická obec, komunity a jednotlivci. Spolupráca a partnerstvo by mali zahŕňať výmenu informácií, skúseností, osvedčených postupov, zdrojov a podpory.

Spolupráca a partnerstvo by sa mali tiež zameriavať na vytváranie a poskytovanie integrovanej a multidisciplinárnej pomoci obetiam, ako sú napríklad identifikácia, záchrana, rehabilitácia, reintegrácia, právna pomoc, zdravotná starostlivosť, vzdelanie, zamestnanie, sociálne služby a psychologická podpora.

Zvýšenie zodpovednosti a transparentnosti: Je dôležité zabezpečiť, aby všetci aktéri, ktorí sa podieľajú na boji proti modernému otroctvu, alebo ktorí by mohli mať naň vplyv, boli zodpovední a transparentní vo svojich činoch a rozhodnutiach. Zodpovednosť a transparentnosť by sa mali dosahovať prostredníctvom mechanizmov, ako sú napríklad monitorovanie, hodnotenie, spravodajstvo, kontrola, sankcie, odškodnenie, verejná účasť, zapojenie obetí, ochrana svedkov a sloboda prejavu.

Zodpovednosť a transparentnosť by sa mali tiež podporovať prostredníctvom etických a udržateľných postupov v oblasti obchodu, priemyslu, spotreby a investícií, ako sú napríklad dodržiavanie ľudských práv, sociálnej spravodlivosti, environmentálnej ochrany a boja proti korupcii.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Lucie Balgová
text: adama.com, aktuality.sk, globalnevzdelavanie.sk, sita.sk, ta3.com; titulná foto: bystricoviny.sk

Netky
JAR JE TU O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona