Interview s kandidátom číslo 57 politickej strany Vlasť, Marekom Čulenom

NETKY.SK • 24 Január 2020, 16:27 • 2 min
Interview s kandidátom číslo 57 politickej strany Vlasť, Marekom Čulenom

Iste to všetci dobre poznáte, sú také stretnutia, ktoré v živote na vás zapôsobia takým dojmom, že sa vám spomienky na ne na dlho uložia do pamäte spolu s menami ľudí, ktorí skrížili s vami svoje životné cesty, čo i len na krátku chvíľu. V predvolebnom čase mávam veľa práce. Kandidátov je mnoho, strán zúčastňujúcich sa volieb 2020, tiež nie je práve málo. Na kandidátke strany Vlasť som totiž pod číslom 57 našiel mne z histórie a z učebníc dejepisu dobre známe meno Marek Čulen.

slovakia

left justify in out

Práve táto známa politická osobnosť z našich dejín súvisí pokrvne s človekom rovnakého mena akého nájdete aj na kandidátke strany Vlasť pod číslom 57 kandidujúceho vo na post poslanca do NRSR v parlamentných voľbách 2020.

 

Historická osobnosť

Tak v krátkosti, Marek Čulen, starší (narodený 8. marec 1887, Brodské). Pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny. Pred prvou svetovou vojnou dvakrát dlhodobo pracovne pobýval v USA, v Chicagu od roku 1906, kde sa angažoval v robotníckych spolkoch. V roku 1921 patril medzi hlavných aktérov zjazdu sociálno demokratickej ľavice v Ľubochni a Ružomberku, neskôr sa vplyvom dejinných udalostí angažoval vo vtedajšej KSČ. Už v parlamentných voľbách v roku 1925 sa stal poslancom Národného zhromaždenia v Prahe. Neskôr pracoval ako slovenský politik v sovietskom exile, kde bol členom predsedníctva Všeslovanského výboru. V septembri 1944 priletel na Slovensko, kde sa zapojil do akcií domáceho odboja v rámci Slovenského národného povstania.

 

img


Po roku 1945 bol zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady. Zasadal tu do roku 1946. V rokoch 1945–1946 bol aj poslancom československého "Prozatímního Národního shromáždění" a v rokoch 1946–1948 "Ústavodárného Národního shromáždění." V rokoch 1948–1957 zasadal v Národním shromáždění. Zomrel v decembri 1957 po dlhej a ťažkej chorobe. Mimochodom, tento politik má dodnes v parku vedľa Úradu vlády v Bratislave bronzový pomník v nadživotnej veľkosti.
 

img

 

Kandidát za stranu Vlasť pod číslom 57

Marek Čulen je povolaním slobodný umelec, má tridsať deväť rokov. Pochádza, ako mi sám povedal "z krásnej, malinkej, ale nádherne malebnej dedinky z obce Pernek, v okrese Malacky." Absolvoval Ľudovú školu umenia a potom SOU, ktoré si neskôr doplnil dvojročným externým štúdiom zakončeným maturitou. Rok pôsobil ako vojak v rámci základnej vojenskej služby v Bratislave, kde bol členom Čestnej Prezidentskej Stráže za prezidentovania pána Rudolfa Schustera.

 

img

 

Po službe v armáde sa venoval publikačnej činnosti. Napísal mimochodom tri kuchárske knihy, (kde je uvedený ako spoluautor). Aktuálne pôsobí už šestnástym rokom v oblasti, povedal by som showbiznisu a zábavy. Je známym a vyhľadávaným umelcom. Pôsobí ako DJ na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jeho zamestnanie slobodného umelca si vyžaduje od neho okrem iného i to, že mnohé profesie musí zvládať sám bez cudzej pomoci:
"Inak to v takom obore ako je práca DJ dnes už nejde", ako mi sám s úsmevom na tvári povedal Marek.

 

img


Prekvapilo ma, že mi prezradil o sebe aj takú zaujímavosť, priam  "pikošku" totiž, že je od roku 2015 i členom organizácie "Československý Lev".

 

Je to organizácia úspešných ľudí z celého Slovenska a Česka, ktorí ako mediálne známi, ľudia už niečo v živote dokázali. V tejto organizácii je možné nájsť osobnosti naozaj mnohých profesií, sudcov, právnikov, lekárov, profesorov univerzít, sú tu mnohí herci, herečky, spisovatelia. Jednoducho smotánka a významní ľudia našej spoločnosti. 

 

img

 

Marekovi som postupne položil niekoľko mojich otázok, ktorých cieľom je predovšetkým  aspoň z časti priblížiť voličom osobnosť kandidáta na poslanca do NRSR.


1. Akých päť slov by sa vám vybavilo v mysli v spojitosti so slovom VLASŤ?
Rodina, Slovensko, Priatelia, Vernosť a Láska.

 

2. Čo bolo hlavným impulzom pre vaše rozhodnutie vstúpiť do politiky?

Na kandidátku strany Vlasť rozhodol som sa zapísať predovšetkým preto, že mi nie je ľahostajný osud zeme, kde žijem a pracujem, kde žijú moji blízky, rodina, priatelia a mnohí milí a dobrí moji spoluobčania. Chodím často do cudziny a vidím iný prístup politikov k svojej vlasti, ako majú títo naši súčasní predstavitelia rôznych politických strán. V mnohom, ak nie vo všetkom má pán Štefan Harabin úplnú pravdu. Tu na Slovensku sa naučili politici nepredstaviteľne kradnúť a okrádaním štátu vlastne okrádajú každého z nás. Najlepšie by bolo, keby som nemusel nad politikou vôbec premýšľať, ale to už ani nie je možné i preto som si povedal:


"Mám už toho dosť!"
Nastal pre mňa čas ísť, ako sa vraví s kožou na trh. A tak ma tu máte. Som na kandidátke strany Vlasť, mám pomerne nevýhodné číslo 57, preto bude záležať naozaj, iba na preferenčných hlasoch ľudí, či mi dajú šancu, aby som patril medzi tých z tímu Štefana Harabina, ktorého mám tú česť aj osobne z mnohých akcií poznať. Rád by som bol tým skutočne novým politikom,ktorý ukáže všetkým občanom, že politika sa dá robiť aj u nás bez okrádania štátu a v prospech občanov našej Vlasti.
 

img

 

3. Ktorých päť ľudí vo vašom živote malo najväčší vplyv na formovanie vašich názorov a vás ako osobnosti?
Starí rodičia, rodičia, učitelia, profesori a samozrejme beriem si neustále príklad aj zo všetkých tých slušných, a napriek všeobecnej popularite i z nesmierne pokorných ľudí, ktorí už  niečo v živote dokázali a ktorých často v spojitosti s mojim zamestnaním stretávam.
 

4. Akému odboru by ste sa chcel venovať predovšetkým, ak by ste sa stal poslancom NRSR, (aké vaše schopnosti chcete využiť v práci poslanca NRSR)?
Hudba mi vždy bola a stále aj je veľmi blízka, možno i preto by som sa chcel venovať hlavne kultúre. Žijem medzi obyčajnými ľuďmi všetkých sociálnych skupín a veľmi dobre poznám ich problémy i preto mi určite nie je vzdialená ani práca politika v sociálnej oblasti, alebo obore životného prostredia, či pôdohospodárstva.
 

5. Ktorých päť slovenských, alebo svetových osobností je vám celoživotným vzorom a prečo?
Môj prastarý otec, politik Marek Čulen, Štefan Harabin, Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik, Vladimír Vladimírovič Putin a spevák Karel Gott ... samozrejme tých mien by bolo viac, pretože ja sa skláňam  a hlboko s úctou pred každým, kto niečo v živote už dokázal. Nie pre seba ,ale predovšetkým pre druhých, pre celý národ, pre skutočne pokrokový dejinný vývoj sveta vedúci predovšetkým k tomu, aby všetky konflikty boli riešené najprv mierovou cestou a nie eskaláciou napätia a zvyšovaním vojenských hrozieb. Preto sa cítim byť politikom mieru a spolupráce ,to predovšetkým.
 

img

 

6. Akým by ste chcel byť politikom a v čom iný by ste bol na rozdiel od politikov súčasných?
Chcem byť politikom, pre ktorého vety so slovom slušnosť nie sú iba marketingové, reklamné frázy znejúce námestiami z ampliónov podpriemerných treťosektorových politikov. Slová z mojich úst politika musia niesť smerom k ušiam mojich voličov vždy pečať vierohodnosti, úrovne a  serióznosti (o čom hovorím pred voľbami, to po nich budem plniť presne v duchu Volebného programu strany Vlasť ,na ktorej  kandidátke sa aj nachádza pod číslom 57 moje meno Marek Čulen. Akým politikom chcem v NRSR byť vystihuje jeden z mojich osobných volebných sloganov: "Láskou k Vlasti som vždy jeden z Vás."
 

7. Ktorých päť hodnôt považujete vo vašom živote za najpodstatnejšie?
Rodina, Vlastenectvo, Pokora, Slušnosť, Priateľstvo,
 

img

 

8. Aké nedostatky, ktoré sa vyskytujú v súčasnej slovenskej politike vnímate ako najviac škodlivé pre Slovensko a jeho občanov?

Je to téma naozaj na dlhú a obšírnu debatu, ale ak mám v stručnosti odpovedať na túto otázku pár vetami povedal by som to asi takto:
Politici musia rešpektovať pri prijímaní zákonov predovšetkým Ústavu SR, tá nevyhnutne musí byť vždy nadriadená všetkým zákonom. Z toho vyplýva, že politika nesmie ovplyvňovať políciu, justíciu a výkon práva. Skorumpovanú kastu politikov je nevyhnutné odstaviť od moci, aby sa prestalo ďalej v štátnej správe kradnúť, zneužívať moc a vplyv na osobný prospech jednotlivcov v stranách ako i straníckych mecenášov. Súčasná vláda sa mi javí skôr ako paródia na vládu štátu, nehovoriac už o úrade prezidenta republiky. Reálnu šancu na zmenu ponúka dnes v podstate iba strana Vlasť i preto som sa rozhodol spojiť práve s touto stranou svoj politický osud.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Vlasť (@strana_vlast),

 

9. Ktoré skupiny obyvateľstva by ste sa svojou politickou činnosťou snažil osloviť predovšetkým?
Rád by som oslovil i mnohých krajanov, ktorí boli nútení opustiť našu Vlasť a odišli pracovať často stovky i tisíce kilometrov od svojich rodín, aby ich zabezpečili. Chcem všetkým zo srdca odkázať, že ich hlas pre mňa nikdy nestíchne v poslaneckej lavici NRSR, ale práve naopak chcem sa stať ich neutíchajúcim hlasom z cudziny, ktorý bude vždy doma rázne počuť.

 

img


Svojou politickou činnosťou sa chcem prihovoriť všetkým ľuďom na Slovensku bez rozdielov národnosti, etnicity pohlavia, spoločenského a sociálneho začlenenia, ľudí všetkých generácií, so zreteľom na ľudí, ktorí nielen potrebujú ,ale aj si zaslúžia našu pozornosť a solidaritu. Mám na mysli predovšetkým ohrozené skupiny ako sú deti, matky s deťmi - samo živiteľky, zdravotne postihnutých, ľudí seniorského veku odkázaných na opatrovateľskú službu a ľudí bez domova, ktorí sa často ocitnú na ulici a nie vždy svojou vinou, no a samozrejme i našich nezamestnaných, pretože práve v ich rodinách sa prejavuje tá najvypuklejšia forma skutočnej existenčnej biedy.
 

10. Aké sú v súčasnej dobe hrozby pre Slovensko a jeho občanov?
Ako závažné hrozby pre Slovensko vnímam postupne približujúcu sa, zákerne plazivú biedu, ktorá každým rokom ohrozuje stále viac a viac slovenských rodín. Problémom je i neustály nárast emigrantov z našej vlasti, ktorých z nej vyháňa nespravodlivé odmeňovanie pracujúcich za ich poctivú prácu. Odchod do cudziny za prácou má byť pre nášho občana možnosť, slobodná voľba a nie nevyhnutnosť ako sa zbaviť otrocky a málo platenej práce doma a z toho vyplývajúcej biedy. Problém migrácie, ktorá sa prejavuje predovšetkým vinou zlých migračných zákonov v cudzích krajinách sa nesmie riešiť prerozdeľovaním migrantov.

 

img

 

Však je to nedôstojné takto obchodovať, či skôr kšeftovať s ľuďmi. Potrebujeme silnú a sebavedomú vládu, nie bandu lokajov, ktorí sa ohýbajú pred každým ako sluha. Každý slovenský politik si musí uvedomiť, že sluhom je iba občanom SR a nikomu inému na svete. Ten komu tento zásadný fakt nesedí a nesúhlasí s ním, ten nemá čo v slovenskej politike robiť.

 twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
lukas cief
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies