Čo musí zabezpečiť organizátor detského tábora?

NETKY.SK • 30 Júl 2020, 22:21 • 2 min
Čo musí zabezpečiť organizátor detského tábora?

Mnohí rodičia uvažujú nad tým, že v čase horúcich letných dní svoje ratolesti dajú na letný tábor. Ponuka je naozaj veľká a práve preto by si mali ľudia dávať pozor na podvodníkov, alebo nezodpovedných organizátorov. Usporiadateľ totiž musí splniť mnoho povinností, ku ktorým ich zaväzujú právne predpisy.

slovakia

left justify in out

Tábor pre deti sa v zmysle predpisov považuje za zotavovacie podujatie. To sa organizuje v zmysle ustanovení zákona Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR 355/2007 Z.z. o ochrane verejného zdravia. Nesplnenie nevyhnutných podmienok, ktoré musí organizátor tábora deťom poskytnúť, môže mať až katastrofálne následky.

 

Počet animátorov

Pokiaľ ide o podmienky zriaďovania a prevádzkovania detských táborov, tieto sú upravené najmä predpismi Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Povinnosti však majú aj rodičia, ktorí  pošlú deti na tábor. Organizátorov musia písomne informovať o ich zdravotnom stave. Pred samotným rozhodnutím rodičov, na ktorý z množstva ponúkaných rekreácií deti dajú, si môžu overiť, či organizátor tábora spĺňa rôzne povinnosti. Užitočnou informáciou je aj počet výchovných pracovníkov, tzv. animátorov. Tábory totiž nemajú limity na ich počet a organizátori sa môžu snažiť ušetriť na jednej z najdôležitejších oblastí. Odbor hygieny detí a mládeže ÚVZ SR pripomína, že hoci nie je stanovený maximálny počet detí na jedného animátora, usporiadateľ musí prihliadať na ich vek i zdravie a tomu prispôsobiť počet vychovávateľov. V prvom rade musí byť zabezpečená ochrana zdravia a bezpečnosť detí. Rodičia by sa pri rozhodovaní, kam si svoje deti dajú, mali overiť, či organizátor spĺňa aj všetky ďalšie požiadavky.

 

img

 

Hygiena

ÚVZ pripomína, že organizátori táborov musia dbať o hygienické predpisy. Napríklad v roku 2017 vykonali pracovníci odborov hygieny detí a mládeže spolu 1127 kontrol. Jana Hamade, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností ÚVZ upozorňuje, že za nedostatky hrozí pokuta až do 20-tisíc eur. Veľa podujatí sa predchádzajúci rok organizovalo bez toho, že by ho schválil miestny príslušný orgán verejného zdravotníctva. "Na nedostatky často upozorňujú rodičia formou podnetu, pričom väčšinou ide o nevyhovujúce hygienické podmienky, resp. zvýšené riziko vzniku a šírenia prenosného ochorenia," uvádza sa v správe Odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR. 

 

Zdravé jedlo

Jednou z povinností organizácie, ktorá usporiada tábor, je 30 dní pred začatím prevádzky tábora požiadať ÚVZ o vydanie rozhodnutia o konaní zotavovacieho podujatia. Zariadenie musí byť v poriadku po všetkých stránkach. "K jeho povinnostiam patrí i predloženie potvrdení o zdravotnej spôsobilosti detí, o odbornej spôsobilosti osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí a osôb manipulujúcich s potravinami. Pri kontrole musí preukázať spôsob zásobovania pitnou vodou, ďalej údaje o kvalite vody, spôsob stravovania, nakladania s odpadom a splniť i ďalšie kritériá," dopĺňa ÚVZ s tým, že na tábore musia byť prítomní aj zdravotníci. Organizátori musia zabezpečiť adekvátne stravovanie, pričom jedlo musí byť výživovo hodnotné a zdravotne neškodné. Organizátor si o podujatí musí viesť dokumentáciu a uchovávať ju šesť mesiacov po skončení tábora.

 

img

 

Práva detí

Úrad komisára pre deti do tábora zasiahnuť nemôže, ale pripomína, že podnety dostáva. "Pokiaľ Úrad komisára pre deti dostane podnet, týkajúci sa ohrozenia alebo porušenia práv dieťaťa v detskom tábore, tieto podnety vždy posudzujeme v spolupráci s príslušnými orgánmi, do pôsobnosti ktorej patrí problematika ohrozeného (porušeného) práva dieťaťa," uviedol úrad s tým, že súčasťou sú aj orgány činné v trestnom konaní. "Takéto podnety dostávame každoročne," priznáva úrad komisára pre deti. Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Verejnej ochrankyne práv rodičom odporúča nasledovný postup: "V prípade, že by v táboroch dochádzalo k priestupkom, odporúčame obrátiť sa na priestupkový orgán a pokiaľ by išlo o závažnejšie trestné činy, je potrebné obrátiť sa na políciu," doplnila Pavelková.

 

img

 

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sú stanovené aj limity na počet detí v jednom tábore. Hlavný hygienik nariadil, že maximálny počet účastníkov môže byť 100, a to vrátane personálu či animátorov. Povolené nie sú len putovné tábory. Odporúča sa, aby sa na dopravu využila súkromná preprava. "Rúško nie je povinné (pre deti, mládež a personál) v rámci miesta konania detského tábora, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode, inak treba rúško používať v súlade s platnými nariadeniami," uvádza sa na stránke kde sú aj ďalšie opatrenia. Potrebné je aj vyhlásenie o bezinfekčnosti a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Rodičovi ho vydá lekár. Potvrdenie nesmie byť staršie ako mesiac. Na tábore sa musí zvýšene dbať o hygienu a priestory sa pred každým turnusom musia dezinfikovať.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
lukas cief
Netky
Deň Ústavy o
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies