Čas sa kráti: Zostávajú posledné dni na podanie odloženého daňového priznania

NETKY.SK • 27 Jún 2024, 18:03 • 2 min
Čas sa kráti: Zostávajú posledné dni na podanie odloženého daňového priznania

BRATISLAVA - Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov o tri mesiace, musia svoju povinnosť splniť do konca tohto mesiaca. Opätovné predĺženie lehoty na podanie DP už nie je možné. DP je potrebné nielen podať, ale daň aj zaplatiť.

slovakia

left justify in out

Zákonom stanovená možnosť predĺženia lehoty na podanie DP a zaplatenia dane z príjmov maximálne o tri mesiace daňovníkom, ktorí oň požiadali do konca marca, uplynie 1. júla 2024, pretože 30. jún 2024 je v nedeľu.

Finančná správa prijala za zdaňovacie obdobie roku 2023 na dani z príjmov doteraz od daňovníkov vyše jeden milión daňových priznaní. Ďalších viac ako 290 tisíc daňovníkov s predĺženou lehotou na podanie DP čaká táto zákonná povinnosť do konca mesiaca, ďalšiu možnosť na predĺženie lehoty na podanie DP už nemajú.

V  prípade, že má daňovník zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí a podal si do konca marca oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP, mohol si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov, teda do konca septembra tohto roku.

Ak daňovníkovi, ktorý si predĺžil lehotu na podanie DP do 30. júna 2024, vznikne preplatok na dani z príjmov, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 10. augusta 2024. Tí, ktorí si predĺžili lehotu na  podanie DP, môžu poukázať aj podiel zaplatenej dane v riadnom DP podanom v predĺženej lehote.

Správca dane musí, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky, peniaze vybraným prijímateľom presunúť do troch mesiacov po predĺženej lehote na podanie DP.

Ak daňovník nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenej lehote, môže požiadať o odklad platenia dane alebo o zaplatenie dane v splátkach. Správca dane môže jeho žiadosti vyhovieť, ak spĺňa aspoň jednu podmienok, ktoré určilo Finančné riaditeľstvo SR.

Podmienky sú: ak zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných; u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma; zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR; iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

Daňový subjekt musí v žiadosti jednoznačne uviesť niektorú z podmienok, ktoré určilo Finančné riaditeľstvo SR, na základe ktorej žiada o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach.

Spolu so žiadosťou musia byť predložené aj doklady preukazujúce jeho tvrdenia. Ak daňový subjekt svoje tvrdenie nepreukáže, a ani správca dane nemá tvrdenie daňového subjektu preukázané napríklad dokladmi, písomnosťami získanými pri správe daní, nachádzajúcimi sa v daňovom spise tohto subjektu, tak žiadosti nebude možné vyhovieť.

Okrem podstatných náležitostí žiadosti, bez ktorých nie je možné ďalej konať, je potrebné v žiadosti navrhnúť výšku splátok a lehotu ich splatnosti, teda lehotu odkladu. Splátky môžu byť navrhnuté v rovnakej, stúpajúcej alebo klesajúcej výške.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Viktória Gromová
Zdroj: Finančná správa SR, Foto: freepik.sk
Netky
Deň Ústavy o
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies