Aby nás srdce nezradilo... Máme len jedno

NETKY.SK • 2 Október 2021, 08:02 • 2 min
Aby nás srdce nezradilo... Máme len jedno

BRATISLAVA - Infarkt či rôzne formy zlyhania srdca spôsobené vysokým krvným tlakom alebo cholesterolom môžu byť príčinou aj smrteľných dopravných nehôd. Obe ochorenia môžu mať fatálne dôsledky. Žijete a šoférujete v tých správnych číslach?

slovakia

left justify in out

Vysoký krvný tlak stúpa ešte viac v stresových situáciách, ku ktorým patrí aj jazda na slovenských cestách. Počas Svetového dňa srdca 29. septembra 2021 Únia pre zdravšie srdce a Slovenská nadácia srdca v spolupráci s Policajným zborom SR, Slovenským Červeným krížom a Slovenskou kardiologickou spoločnosťou, spustili edukačnú kampaň Ste v správnych číslach?

 

Tak, ako by mali vodiči vedieť, že povolená rýchlosť v obci je 50 km a na diaľnici 130 km, mali by poznať aj hodnoty svojho krvného tlaku a cholesterolu. A nielen vodiči, kardiovaskulárne ochorenia spôsobené vysokým krvným tlakom a cholesterolom sa týkajú všetkých.

 

img

 

Je pravda, že postihujú skôr staršiu generáciu, nie je to však pravidlom. Stále vo väčšej miere postihujú už aj mladšiu generáciu. Skontrolovať krvný tlak a cholesterol si môžu dať ľudia počas preventívnej prehliadky u lekára, ktorá je hradená zdravotnými poisťovňami. A možno si tak zachrániť život. 

 

Rýchlu reakciu za volantom  ovplyvňujú mnohé faktory, niektoré z nich súvisia aj so zdravotnou spôsobilosťou viesť motorové vozidlo. Na jeho vedenie sa vyžaduje, aby bol vodič odborne, zdravotne aj psychicky spôsobilý. Niekedy však za volant sadneme i vtedy, keď sa necítime najlepšie, a to je chyba.

 

img

 

V tých najvážnejších prípadoch môžeme hovoriť aj o smrteľných dôsledkoch. Napríklad v období od 1. januára do 20. septembra tohto roku zomrelo na slovenských cestách v dôsledku zdravotnej indispozície 26 ľudí. Z toho 54 percent nehôd bolo spôsobených infarktom. Ako si teda chrániť zdravie? Preventívne.

 

Nepodceňujte hypertenziu

„Vysoký krvný tlak nebýva bežne sprevádzaný žiadnymi výraznými príznakmi, a tak môže skutočne nepozorovane škodiť celé roky,“ uvádza doc. MUDr. Eva Goncalvesová, podľa ktorej hlavne mladí ľudia často príznaky – poruchy spánku, bolesti hlavy či hrudníka, únava, krvácanie z nosa – vôbec nepoznajú, zanedbávajú a pripisujú ich stresu alebo iným diagnózam.

 

Srdce je najdôležitejší orgán ľudského tela. Často ho však nesprávnou životosprávou a zanedbávaním zdravotnej starostlivosti vystavujeme veľkému riziku, v dôsledku čoho zomrú ročne na choroby srdca vo svete milióny ľudí. Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) patria celosvetovo na prvé miesto príčin smrti. 

 

img

 

Do roku 2025 sa očakáva že hypertenziou bude trpieť až 1,56 miliardy dospelých na svete. Momentálne postihuje celosvetovo takmer jednu miliardu ľudí. Na Slovensku je v súčasnosti sledovaných pre hypertenzné ochorenie viac ako milión pacientov. Štúdie hovoria o tom, že až 50 percent všetkých hypertonikov nie je kontrolovaných, a teda výsledné číslo ľudí s hypertenziou na Slovensku by malo byť až dva milióny.

Len jedna preventívna prehliadka však môže pomôcť vášmu srdcu biť – a vám byť!

 

Hypertenzia  postihuje 40 až 50 percent dospelých osôb vo veku nad 18 rokov. Napriek tomu približne polovica z nich o tom nevie,  pretože v začiatkoch ochorenia nepociťujú žiadne príznaky ani ťažkosti. Jediný spôsob, ako sa dozvedieť, či trpíte hypertenziou, je dať si správne odmerať svoj krvný tlak. Aby sme mali svoj vysoký krvný tlak pod kontrolou, musíme byť najskôr správne diagnostikovaní,“ hovorí MUDr. Anna Vachulová, PhD., Kardiologická klinika LF UK a NÚSCH, a.s., prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SHS SLS.

 

Hypertenzia celkovo postihuje dvoch až troch z piatich mužov alebo žien. Mužov o niečo častejšie. Ochorenie sa už stáva problémom aj pre mladších ľudí, dokonca sa vyskytuje u dospievajúcej mládeže. Mladí ľudia bežne príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú. Ak si ho aj zmerajú a zistia vyššiu hodnotu, považujú ju za náhodu, reakciu na záťaž a stres.

 

img

 

„Každý piaty pacient, ktorý navštívi svojho praktického lekára a je mu zmeraný tlak, ho má vyšší, hoci o tom vôbec nevie. Týka sa to približne pol milióna dospelej populácie na Slovensku,“ pokračuje ďalej MUDr. Anna Vachulová.

 

Hypertenzia ako jedna z najčastejších chronických chorôb je rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie kardiovaskulárne ochorenia – srdcové zlyhávanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú chorobu srdca či infarkt myokardu. Je preto potrebné liečiť ju včas, aby sa zabránilo vzniku mnohých vážnych komplikácií.

 

„Hraničnou hodnotou, aby sme hypertenziu začali liečiť, je tlak krvi nameraný v ambulancii lekára 140/90 mmHg a vyšší. U liečených a dobre kontrolovaných hypertonikov je žiaduce, aby hodnota tlaku krvi nebola vyššia ako 130/80 mmHg. Hypertenzia je chronické ochorenie, ktoré sa nedá úplne vyliečiť. Je možné ho však dobre a dlhodobo kontrolovať,“ dodáva MUDr. Anna Vachulová.

 

Ste v správnych číslach? 

Optimálne hodnoty krvného tlaku u zdravého človeka sú 120/80 mmHg. Hodnoty nad 140/90 mmHg, namerané v pokoji, znamenajú vysoký krvný tlak. Zároveň sú to aj prahové hodnoty, kedy  je už potrebné začať s liečbou hypertenzie. Pre väčšinu liečených pacientov je cieľový tlak krvi pod 130/80 mmHg. Ani u starších pacientov nad 65 rokov by nemal presiahnuť hodnoty 140/80 mmHg.

 

Pri meraní tlaku je dôležité merať si aj srdcovú frekvenciu: optimálna je okolo 60 úderov za minútu. Za rizikovú sa u hypertonikov považuje srdcová frekvencia nad 80 úderov za minútu v pokoji, bez ohľadu na vek. Okrem meraní u lekára je veľmi dôležité merať si krvný tlak pravidelne aj v domácom prostredí. Na tento účel slúži  Záznamník TK, ktorý je zverejnený na stránke www.presrdce.eu.

 

Tlakom to nekončí, ešte tu máme cholesterol! 

„Hladina cholesterolu v krvi sa dá zistiť jednoducho – stačí preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ktorý vám odoberie vzorku krvi a pošle ju na rozbor. Tento úkon je plne hradený zdravotnými poisťovňami a mal by byť súčasťou pravidelnej preventívnej prehliadky,“ hovorí MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC., primárka Ambulantného oddelenia NÚSCH, a. s. Bratislava, správkyňa Slovenskej nadácie srdca.

 

Diagnostikou sa cesta nekončí, pretože prípadný zvýšený cholesterol treba liečiť, a to v prvom rade zmenou životosprávy a ak treba, tak aj to dlhodobým užívaním liekov. Keďže zvýšený cholesterol je neviditeľný a človek ho necíti, netreba sa nechať zmiasť pocitom, že je všetko v poriadku.

 

img

 

Ak lekár predpíše pacientovi lieky, je nutné ich užívať podľa jeho inštrukcií. Nevyhnutnou súčasťou liečby je aj pohyb, optimalizácia telesnej hmotnosti a úprava jedálnička. „Liečba zvýšeného cholesterolu sa považuje za jednu z veľmi dôležitých foriem prevencie vzniku kardiovaskulárnych ochorení,“ hovorí doktorka Šoóšová.

 

Zjednodušene povedané, ak budete hladinu LDL cholesterolu udržiavať na optimálnej úrovni, znížite tým riziko  infarktu myokardu či cievnej mozgovej príhody. Infarkt myokardu je akútna forma ischemickej choroby srdca, ktorá patrí medzi kardiovaskulárne ochorenia. 

 

Ste aj tu v správnych číslach? 

Hlavným rizikovým faktorom pre vznik a rozvoj aterosklerózy je vysoká hladina cholesterolu v krvi. Následkom významného zúženia ciev alebo ich upchatia môže byť infarkt alebo mozgová mŕtvica. Hoci bez cholesterolu ľudské telo nemôže fungovať, jeho nadmerné množstvo nám veľmi škodí.

 

Cholesterol potrebuje každá bunka pre svoj normálny chod. Je súčasťou žlčových kyselín nevyhnutných pre vstrebávanie tukov v čreve a prekurzorom (východiskovou látkou) vitamínu D. Ak dostatočné množstvo cholesterolu neobsahuje strava, produkuje túto látku v potrebnom množstve pečeň.

 

Pečeň môže vytvárať až 80 percent celkového cholesterolu v tele, túto produkciu ovplyvňuje aj genetické nastavenie. V organizme sa nachádza približne 140 gramov cholesterolu, pričom vyše 90 percent je prítomných v bunkových membránach. Za vznik aterosklerózy zodpovedá len cca päť percent cholesterolu, ktorý cirkuluje v krvnej plazme (jedna zo zložiek krvi).

 

img

 

Keďže cholesterol je tuk, podobne ako ďalšie mastné látky nie je rozpustný v krvi, medzi bunkami ho prenášajú špeciálne bielkovinové nosiče nazývané lipoproteíny. Hlavné dva druhy lipoproteínov sú HDL (dobrý) LDL (zlý). V skutočnosti je teda cholesterol len jeden, len v krvi cirkuluje vo väzbe na rôzne bielkoviny.

 

Celkový cholesterol je súčet všetkých druhov cholesterolu. Hladina cholesterolu sa meria v milimoloch na liter (mmol/l), čo je jednotka slúžiaca na meranie koncentrácie látok obsiahnutých v krvi, napríklad cholesterolu alebo cukru. Zdravá hladina celkového cholesterolu by podľa najnovších poznatkov mala byť menej ako 5 mmol/l. ešte dôležitejšia je hladina tzv. zlého cholesterolu – LDL, ktorá by u zdravého človeka nemala byť vyššia ako 3 mmol/l. 

 

A aké sú teda jeho správne hodnoty?

Ideálne hodnoty cholesterolu z vyšetrenia krvi by mali byť:

Celkový cholesterol: pod 5,0 (nad 6,2 vysoké riziko); u detí: pod 4,4 (nad 5,5 vysoké riziko)

HDL cholesterol: u mužov nad 1,0 (pod 0,9 vysoké riziko); u žien nad 1,2

u detí: nad 1 (pod 0,9 vysoké riziko)

LDL cholesterol: pod 3,0 (nad 4,1 vysoké riziko); u detí: pod 2,6 (nad 3,1 vysoké riziko)

 

Prvá pomoc je dôležitá

„Každý človek nad 50 rokov má čiastočne nedokonalé krvné zásobenie srdca, aj keď ešte nemá žiadne príznaky. Ak ste rodinný príslušník takéhoto človeka, mali by ste mať absolvovaný základný kurz prvej pomoci, pretože na dve tretiny náhlych zastavení srdca zomierajú zbytočne a predčasne. Prvou pomocou sa dá zachrániť niekoľko tisíc ľudí na Slovensku za rok. Tých niekoľko tisíc sú manželia/manželky, otcovia/matky, starí rodičia, kamaráti v práci,“ hovorí MUDr. Viliam Dobiáš, prezident Slovenského Červeného kríža.

 

Ako si správne merať krvný tlak?

Pre spoľahlivé a presné meranie je potrebné dodržiavať základné zásady merania krvného tlaku, predovšetkým si správne nasadiť manžetu, pri meraní zachovať pokoj a hlavne merať si tlak aspoň 2-krát denne. Pre získanie optimálnych výsledkov je potrebné brať do úvahy hodnoty série viacerých meraní (nie iba hodnoty jedného merania), ktoré si zaznamenávame.

 

img

 

Na meranie krvného tlaku si môžete vybrať z rôznych typov tlakomerov, vhodné sú najmä tie, čo vykonávajú meranie na ramene, výsledky sú výrazne presnejšie a spoľahlivejšie ako pri meraní na zápästí. 


Ako dostať tlak pod kontrolu
Okrem liekov na vysoký krvný tlak hrá pri liečbe veľmi dôležitú úlohu životný štýl. Vedením zdravého životného štýlu pomôžete znížiť dávku liekov, alebo sa dokonca  úplne vyhnúť ich užívaniu. Medzi najdôležitejšie faktory životného štýlu na zníženie krvného tlaku patria:

Pohyb. Športom a pravidelným cvičením môžete znížiť hodnoty svojho tlaku, buďte aktívni aspoň 30 minút najmenej päťkrát týždenne.

Redukcia hmotnosti. Obezita je hlavným rizikovým faktorom vysokého krvného tlaku.

Zníženie spotreby soli. Jedzte o čajovú lyžičku menej soli denne – zodpovedá to asi štyrom gramom.
Obmedzenie konzumácie alkoholu. Muži s hypertenziou by nemali vypiť viac ako jedno malé pivo alebo 0,2 l vína denne a ženy ešte menej.
Vyhýbanie sa stresu. Trvalé napätie a starosti v práci alebo súkromí môžu viesť k zvýšeniu hladiny krvného tlaku. Dbajte na rovnováhu medzi prácou a relaxom, dožičte si dostatok spánku.
Zrieknutie sa fajčenia. Prestať fajčiť stojí za to, navyše to nie je už moderné, ani hygienické. Krvný tlak klesá už týždeň po ukončení fajčenia. Dva roky po stopnutí tohto zlozvyku sa u bývalých fajčiarov zaznamenal pokles rizika kardiovaskulárnych chorôb na úroveň celoživotných nefajčiarov.

 

Súťaž o kvalitný tlakomer od firmy Jamieson, ktorý určite prispeje k vášmu zdravšiemu srdcu, nájdete na našej facebookovej stránke.
 twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Martin Petras
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies