V 86 školách za polrok 63 700 neospravedlnených hodín

NETKY.SK • 5 Január 2014, 15:07 • 2 min
 V 86 školách za polrok 63 700 neospravedlnených hodín

BRATISLAVA - V školskom roku 2012/2013 sa školskí inšpektori zamerali i na záškoláctvo.

slovakia

left justify in out

Štátna školská inšpekcia si počas kontrol v minulom školskom roku posvietila aj na povinnú školskú dochádzku detí. Informácie získavali v 86 základných školách s 18 590 žiakmi. Za prvý polrok školského roka 2012/2013 evidovali v týchto školách takmer 63 700 vymeškaných, neospravedlnených vyučovacích hodín.

Školy uložili žiakom takmer 2 700 výchovných opatrení. Žiaci dostali napomenutia a pokarhania od triedneho učiteľa či riaditeľa a znížené známky zo správania. Najčastejšími dôvodmi pre napomenutia či pokarhania boli okrem neospravedlnených hodín neskoré príchody na vyučovanie, svojvoľný odchod z posledných vyučovacích hodín či porušovanie pravidiel školského poriadku - nevhodné správanie, nerešpektovanie pokynov učiteľov, vyvolávanie konfliktov, nenosenie si pomôcok na vyučovanie a úmyselné poškodenie školského majetku.

Školy, v ktorých žiak neospravedlnene vynechá mesačne viac ako 15 hodín, to nahlasujú príslušnému orgánu štátnej správy a obci. Žiaci, ktorí bez ospravedlnenia vynechali viac ako 15 vyučovacích hodín za mesiac, tak väčšinou robili úmyselne, a teda išlo o záškoláctvo, konštatuje školská inšpekcia. Ďalšími dôvodmi je tiež neusporiadané rodinné prostredie, nedostatočný záujem rodičov o dochádzku dieťaťa do školy, bezdôvodné ponechanie žiaka doma so súhlasom matky, časová zaneprázdnenosť rodičov, ich cesta do zahraničia, počas ktorej starí rodičia neposielali deti do školy či negatívny vzťah žiakov k škole, napríklad pre zlé známky.

„Najväčšie problémy s dochádzkou žiakov boli v školách s vysokým počtom žiakov z rómskej komunity,“ dodáva školská inšpekcia. Najbežnejším dôvodom vymeškávania hodín žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia boli zlé sociálne a finančné pomery či chýbajúca starostlivosť rodiča o dieťa. „Najmä pri dochádzajúcich rómskych žiakoch chýbali v určitom období v mesiaci finančné prostriedky na cestovné, na teplý odev a obuv, desiatu, cestovné k lekárovi - preto deti neposielali do školy,“ konštatuje inšpekcia. V čase svojej neprítomnosti tiež nechávali rodičia starších súrodencov strážiť mladších. Ďalšími príčinami, pre ktoré rómski žiaci vymeškali vyučovanie na prvom stupni, bolo neovládanie slovenského jazyka, nechápanie činností, ktoré sa od nich v škole vyžadovali, nevyhovujúce hygienické a pracovné návyky žiakov, nepriaznivé počasie či zmeškanie školského autobusu. Na druhom stupni sa pridal i nezáujem žiakov o učenie. „Rodičia často tvrdili, že nevedeli, že deti nechodia do školy, ráno odchádzali do školy v obvyklom čase,“ uvádzajú vo svojej správe k povinnej školskej dochádzke inšpektori.

Školy sa pre zlepšenie dochádzky žiakov stretávali s rodičmi a učitelia mali s deťmi pohovory. „Motivovali ich poskytovaním bezplatnej stravy, zakúpením učebných pomôcok a preplácaním cestovných lístkov. Dochádzku žiakov do školy a neospravedlnené hodiny riešili školy na zasadnutiach pedagogickej rady. Rodičov pozývali na pohovor do školy, tí nereagovali alebo neprišli s odôvodnením, že nemali pri kom ponechať deti. Preto poverený asistent učiteľa navštívil problémové rodiny, čo čiastočne zlepšilo dochádzku žiakov do školy na istý čas,“ dodáva inšpekcia.twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Redakcia Netky
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies