Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podporiť absolventov škôl

NETKY.SK • 31 Máj 2024, 09:48 • 2 min
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené podporiť absolventov škôl

BRATISLAVA - V máji opúšťajú brány stredných a vysokých škôl prví tohtoroční absolventi. Mnohí z nich začínajú hľadať zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravené stať sa ich sprievodcami pri vstupe na trh práce a poskytnúť im rôzne formy podpory pri naštartovaní kariéry.

slovakia

left justify in out

Okrem sprostredkovania širokej ponuky pracovných pozícií a odborného poradenstva, môžu úrady práce, sociálnych vecí a rodiny absolventom finančne asistovať pri rozvoji zručností, doplnení vzdelania a získaní pracovnej praxe. Pre využitie týchto služieb je potrebné, aby sa absolventi na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny evidovali ako uchádzači o zamestnanie.

 

Národný projekt Finančné stimuly pre zamestnanosť pre prácu aj podnikanie

Absolventi škôl, evidovaní viac ako jeden mesiac ako uchádzači o zamestnanie, môžu v rámci národného projektu žiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradenie na prax a o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie praxe. Príspevok sa poskytuje vo výške životného minima, čo je aktuálne 268,88 eur mesačne, po dobu 3-6 mesiacov a je určený uchádzačom vo veku do 30 rokov, ktorí dosiahli najviac stredné odborné vzdelanie a nepokračujú v procese vzdelávania ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave. Prax je podporovaná predovšetkým u zamestnávateľov zo súkromného sektora a na pozíciách v súlade s prioritami zelenej, sociálnej a digitálnej ekonomiky. Zamestnávateľom umožní spoznať mladého človeka a ponúknuť mu aj pracovnú príležitosť.

O podporu z národného projektu môžu požiadať aj absolventi, ktorí sa rozhodli podnikať, podaním žiadosti o finančný príspevok na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 7 721 eur. Finančný príspevok je možné poskytnúť po splnení podmienok oprávnenosti poskytnutia finančného príspevku stanovených v rámci tohto národného projektu.

 

Zamestnávateľov motivuje projekt Právo na prvé zamestnanie

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny podporuje nezamestnaných vrátane absolventov tak, že podporuje zamestnávateľov, aby im dali pracovnú príležitosť. Od apríla môžu zamestnávatelia podávať žiadosti na úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre uchádzača o zamestnanie v rámci projektu Právo na prvé zamestnanie. Cieľom je podporiť vytváranie pracovných miest pre nezamestnaných, medzi ktorými môžu byť aj absolventi škôl. V rámci projektu sa po splnení podmienok poskytuje finančný príspevok zamestnávateľom. Príspevok sa poskytuje najviac na dobu 6 mesiacov jednorazovo na úhradu časti celkovej ceny práce na jedno vytvorené pracovné miesto na jeden mesiac vo výške 90 percent celkovej ceny práce zamestnanca, najviac vo výške 1 318,53 eur mesačne. Celková výška predpokladanej podpory pre jedného účastníka je 7 911,20 eur.

 

Projekt Motivuj sa k zamestnaniu

Cieľom projektu Motivuj sa k zamestnaniu je povzbudiť nových zamestnancov k zotrvaniu v novej práci tak, že po nástupe do nového zamestnania môžu požiadať o finančný príspevok. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú príspevok po splnení všetkých podmienok počas trvania pracovného pomeru, a to najviac 6 mesiacov. Výška príspevku počas prvých troch mesiacov zamestnania je 150 eur mesačne a počas ďalších troch mesiacov 75 eur mesačne.

Ďalšie vzdelávanie s národným projektom Zručnosti pre trh práce

Ak majú absolventi potrebu doplniť si vzdelanie, môžu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o zaplatenie kurzu podľa vlastného výberu v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce. Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné podať najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatia vzdelávacie kurzy v plnej výške na základe splnenia podmienok uvedených v dohode o príspevku na vzdelávanie. Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie prispejú aj na pokrytie časti výdavkov súvisiacich s účasťou na prezenčnej forme vzdelávania vo výške 0,95 eur/1 vyučovaciu hodinu, najviac v sume 190 eur.

 

Pomoc pri hľadaní zamestnania

Ponuku práce nájde absolventi aj na webovom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk, ku ktorému má prístup široká verejnosť. Avšak iba uchádzači o zamestnanie si na tomto portáli môžu vytvoriť vlastný profil a aktivovať agenta. Agent automaticky vyhľadá pozície v súlade s predstavami a schopnosťami uchádzača. Výhodou profilu je aj to, že sa vďaka nemu môžu o uchádzačovi jednoducho dozvedieť aj potenciálni zamestnávatelia. S aktuálnou ponukou približne 120 000 pracovných miest je tento portál jednou z najväčších databáz voľných pracovných pozícií na Slovensku. 

Nie každý si však dokáže z rozsiahlej ponuky pozícií vybrať. Pri prvých kontaktoch s trhom práce absolventom často chýba konkrétna predstava o svojich možnostiach uplatniť sa. Aj tu vedia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pomôcť formou odborných poradenských služieb zameraných na zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a kompetencií uchádzača. Odborníci na úradoch dokážu identifikovať súlad medzi osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na výkon konkrétnych pracovných pozícií, sociálnu a pracovnú adaptáciu absolventa v zamestnaní. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa absolventi, uchádzači o zamestnanie, môžu po splnení všetkých podmienok zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti / Poradenstvom k zamestnaniu, ktorý slúži k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry. Účastníci projektu sa v priebehu siedmych až desiatich poradenských stretnutí zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce. Okrem toho získajú zručnosti a praktické skúsenosti pri hľadaní si práce a ďalšie informácie, ktoré im pomôžu zvýšiť šance na uplatnenie. 

Ako sa k službám úradu práce dostať?

Úrady práce ponúkajú aj ďalšie nástroje, ktoré môžu uchádzači o zamestnanie využiť podľa svojej situácie a požiadaviek v snahe uplatniť sa na trhu práce. Široké portfólio služieb je dostupné pre absolventov, ktorí sa po ukončení štúdia evidujú na príslušnom úrade práce. V prípade záujmu, si žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže podať osobne, alebo, ak má aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis, tak aj elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk .

Na prvú osobnú návštevu úradu je potrebné doniesť so sebou platný občiansky preukaz, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie alebo vysokoškolský diplom) a potvrdenie o dobe štúdia vydané školou. Evidovať sa je možné už aj prostredníctvom portálu slovensko.sk bez potreby fyzickej návštevy úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V hlavnej ponuke na titulnej stránke portálu slovensko.sk si stačí vybrať kategóriu Zamestnanie. Z ponúknutého výberu kliknúť na možnosť Strata a hľadanie zamestnania, kde sa návštevníkovi ponúknu možnosti Podávanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a Podávanie žiadosti záujemcu o zamestnávanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania. Po výbere jednej z možností je návštevník presmerovaný priamo na príslušný elektronický formulár. Ak sa návštevník predtým neprihlásil, portál ho automaticky, ešte pred vypĺňaním formulára, presmeruje na prihlasovaciu stránku. Prihlásiť sa na portál slovensko.sk je možné prostredníctvom občianskeho preukazu alebo cez aplikáciu Slovensko v mobile.

 

Zabezpečenie zdravotného poistenia

Ak absolvent vysokej školy podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 kalendárnych dní od vykonania štátnej skúšky, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ho zaradí do evidencie odo dňa nasledujúceho po vykonaní skúšky a štát za neho bude uhrádzať povinné zdravotné poistenie.

Úhradou zdravotného poistenia môže štát podporiť aj absolventa strednej školy v prípade, ak absolvent podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10. septembra daného kalendárneho roku. Hoci rovnako platí stanovená 10-dňová lehota, absolvent strednej školy je považovaný za nezaopatrené dieťa do 31. augusta v roku, v ktorom ukončí vzdelávanie bez pokračovania v štúdiu na ďalšej škole.

Keďže je absolvent strednej školy považovaný do konca augusta za nezaopatrené dieťa, jeho rodič má nárok na prídavok na dieťa do 31.8. bez ohľadu na to, či sa absolvent pred týmto dátumom zaeviduje na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Absolvent strednej školy si žiadosť o zaradenie do evidencie môže podať aj bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, ak má záujem využívať služby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti zamestnanosti.
 
 
Národné projekty sa realizujú vďaka spolufinancovaniu z fondov EÚ v rámci Programu Slovensko: https://eurofondy.gov.sk/twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Marek Nemček
Zdroj: ÚPSVaR, Foto: plus7dni.pluska.sk (ilustračné foto)
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies