Vláda schválila viaceré opatrenia, titulom docent a profesor po dohode s Poľskom zrušia uznanie

NETKY.SK • 24 Február 2016, 11:58 • 2 min
Vláda schválila viaceré opatrenia, titulom docent a profesor po dohode s Poľskom zrušia uznanie

BRATISLAVA – Slovenská vláda dnes schválila viaceré opatrenia.

slovakia

left justify in out

Na Slovensku pribudne viac vojakov, treba vytvoriť predpoklady pre integráciu síl NATO

Počty vojakov by sa v tomto roku mali zvýšiť o 520 vojakov oproti plánu, ktorý bol schválený na rok 2015. Vyplýva to z materiálu rezortu obrany, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda.

 

Plánované je, že počet vojakov bude ku koncu roka 16 642. Dôvodom je zvýšenie tabuľkových počtov 5. pluku špeciálneho určenia, práporu ISTAR, ale aj práporu podpory velenia. V materiáli sa ďalej uvádza, že je potrebné vytvoriť aj personálne predpoklady na dosiahnutie národnej počiatočnej operačnej spôsobilosti Styčného tímu pre integráciu síl NATO, ktorý bude sídliť vo vajnorských kasárňach v Bratislave.

 

Ďalej sa navrhuje k 31. decembru 2016 zvýšiť počty profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených, predovšetkým na plnenie úloh ministerstva, jeho úradov a zariadení. Do celkového počtu stavov vojakov nie sú zahrnuté počty profesionálnych vojakov Vojenského spravodajstva. Zvýšiť by sa mali aj stavy zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme o 10 na 3 977.


Podľa predloženého materiálu sa navrhuje, aby k 31. decembru 2016 mali vojaci k dispozícii napríklad 58 mínometov, deväť húfnic, 16 samohybných kanónových húfnic či 17 raketometov.

 

V predloženom materiáli sa navrhuje, aby vojaci mali jeden protilietadlový raketový komplet stredného dosahu a päť kompletov blízkeho dosahu. V prípade bojovej techniky sa navrhuje napríklad 22 tankov, 60 obrnených transportérov, ale aj 12 bojových lietadiel a 10 cvičných lietadiel. V materiáli sa počíta k decembru 2016 so štyrmi strednými dopravnými lietadlami a siedmimi ľahkými strednými lietadlami. Viacúčelových vrtuľníkov by mali mať vojaci 14 a jeden cvičný.

 

Na programy APVV do roku 2019 pôjde takmer 156 mil. eur

Celkové náklady programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na obdobie rokov 2016 až 2019 budú zo štátneho rozpočtu 155 712 500 eur. Ministerstvo školstva zároveň odhaduje finančné prostriedky zo súkromných zdrojov na 28 906 875 eur. Ich skutočná výška však závisí od počtu úspešných projektov podaných v súlade s platnou schémou štátnej pomoci. Vyplýva to z Návrhu programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja, ktorý dnes schválila vláda. Sumy pritom zahŕňajú už aj predpokladané náklady počas dobiehania projektov v rokoch 2020 až 2024.


Súčasťou návrhu sú tri programy Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Prvým je program „Podpora budovania personálnej infraštruktúry vo všetkých sektoroch výskumu a vývoja na Slovensku na obdobie rokov 2016 – 2019“. Cieľmi tohto programu sú vytvorenie postdoktorandských miest na špičkových pracoviskách podporovaných v rámci projektov výskumu a vývoja, vytvoriť priestor pre externé doktorandské štúdium pre mladých vedeckých pracovníkov, reintegrácia pracovníkov dlhodobo pôsobiacich v zahraničí alebo zahraničných pracovníkov spojená s vytvorením pracovnej skupiny a tiež financovanie projektov mladých výskumných kolektívov. 


Druhým programom je „Podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora spolupráce podnikov s výskumnými organizáciami na obdobie rokov 2016 – 2019“. Jeho cieľom je stimulácia výrobkových a technologických inovácií v podnikoch, prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja, alebo transferu takýchto riešení z organizácií výskumu a vývoja. 


Posledný program je „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“. Cieľom je v tomto prípade podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií v projektoch Horizontu 2020, čo prinesie pozitívny efekt v podobe viac úspešných projektov s účasťou slovenských organizácií a zvýšenia získaného finančného príspevku Európskej komisie. 

 

Z dohody o uznávaní titulov medzi SR a Poľskom vypadnú docent a profesor

Uznávanie vysokoškolských titulov medzi Slovenskom a Poľskom sa zmení. Po novom z dohody medzi oboma vládami o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov vypadli tituly docent a profesor. Vyplýva to z návrhu na zmeny v dohode, ktorú dnes schválila vláda.

 

Dôvodom zmeny bolo, že výkon povolania vysokoškolského učiteľa vo funkcii docent a profesor sú na Slovensku regulovanými povolaniami. "Preto sa pri uznávaní kvalifikácie nepostupovalo podľa bilaterálnej dohody," uviedlo ministerstvo školstva v dôvodovej správe. Rezort totiž pri uznávaní titulov vychádza z minimálnych kvalifikačných požiadaviek, ktoré sú stanovené pre vysokoškolských učiteľov v Slovenskej republike. Naopak, v Poľsku výkon povolania vysokoškolského učiteľa nie je regulovaným povolaním preto profesijné uznanie sa v Poľsku nevyžaduje.

 

Bilaterálna dohoda o vzájomnom uznávaní častí štúdia a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, hodností a titulov získaných v Slovenskej republike a v Poľskej republike bola podpísaná vo Varšave 18. júla 2005.

 

Kapacitu väzníc treba zvýšiť

Je potrebné zvýšiť kapacitu slovenských väzníc. Ako sa uvádza v Správe o plnení úloh vyplývajúcich z Aktualizovanej koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020, stále je vysoký počet osôb, ktoré napriek právoplatnému odsúdeniu nenastúpili na výkon trestu odňatia slobody. Z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nie je vo výkone odňatia slobody okolo 1 650 osôb.

 

Ďalším dôvodom je, že v ostatných členských štátoch Európskej únie bolo vo väzniciach podľa posledných údajov získaných rezortom zahraničia vyše 870 občanov Slovenska. V súvislosti so zmenami európskej a následne vnútroštátnej legislatívy je otázkou relatívne krátkeho času ich vydanie na výkon trestu odňatia slobody na Slovensko, uvádza sa ďalej v materiáli, ktorý dnes zobrala vláda na vedomie.


Riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adrián Baláž pre agentúru SITA uviedol, že vo väzniciach pri celkovej kapacite 11 188 osôb sa nachádza vyše 10 061 väznených osôb. Uvedená kapacita je stanovená pri zákonom garantovanej minimálnej ploche 3,5 m2 pre odsúdených mužov a 4 m2 pre odsúdené ženy a mladistvých.

 

Výbor Rady Európy na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu odporúčal v minulom roku, aby základným minimálnym štandardom pre osobnú obytnú plochu vo väzenských zariadeniach bolo 6 m2 pre jednomiestne cely a 4 m2 pre viacmiestne cely. V prípade akceptovania minimálnej ubytovacej plochy 4 m2 by sa aktuálna kapacita väzenských zariadení znížila z 11 188 miest orientačne na cca 10 000 miest, dodal Baláž. 


Minulý rok v marci sa začala rekonštrukcia Ústavu na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Celkové náklady na túto rekonštrukciu sú vyše 19 484 000 eur. Predpokladaná dĺžka výstavby je 39 mesiacov. Minulý rok sa preinvestovalo pri tejto rekonštrukcii viac ako 4 894 000 eur. V roku 2015 pokračovala projektová príprava modernizácie elektronického zabezpečenia na báze integrovaného bezpečnostného systému v ústavoch Sučany, Želiezovce a príprava rekonštrukcie signálno-bezpečnostnej techniky a objektov ústavu Dubnica nad Váhom.

 

Napriek týmto plánovaným investíciám sa v materiáli zdôrazňuje, že naďalej zostáva prioritou riešenie nepriaznivého technického stavu niektorých objektov a zariadení väzenstva vzhľadom na ich fyzickú opotrebovanosť, nedostatok prostriedkov na opravy, údržbu a ich obnovu, resp. modernizáciu, čo priamo ohrozuje existujúce kapacity a bezpečnosť. Dôvodom je „potreba dofinancovania investičného dlhu z minulosti,“ zdôrazňuje sa v materiáli. 


Zo systémových opatrení sa v texte spomína, že pre plánované zvyšovanie bezpečnosti bolo minulý rok pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže obstaraných 150 samopalov. Pre potreby ústavov sa kúpili aj protiúderové štíty, komplety, prilby, slzotvorné prostriedky, teleskopické obušky či nové kovové putá s poistkou. Zbor sa pripojil aj k verejnej súťaži vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR na dodávku krátkych guľových zbraní, s víťaznými uchádzačmi už bola 16. decembra podpísaná rámcová zmluva. Pre zvýšenie bezpečnosti boli koncom minulého roka kúpené aj tri rámové detektory kovov pre ústavy Leopoldov a Nitra.


V súvislosti so zamestnanosťou väzňov sa v materiáli uvádza, že v roku 2015 bolo do práce priemerne denne zaradených 4 507 obvinených a odsúdených, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2014 nárast o180 osôb. Tento počet je najvyšší od roku 1990. Zamestnanosť dosiahla takmer 70 percent, konštatuje sa v materiáli. 

 twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Redakcia Netky
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies