Obchodovanie s ľuďmi bude trestané prísnejšie

NETKY.SK • 15 December 2010, 9:9 • 2 min
Obchodovanie s ľuďmi bude trestané prísnejšie

Obchodovanie s ľuďmi bude trestané prísnejšie

slovakia

left justify in out

img

Európsky parlament (EP) dnes schválil novú legislatívu, podľa ktorej budú obchodníci s ľuďmi čeliť prísnejším trestom vrátane odňatiu slobody až na desať rokov. Smernica obsahuje aj klauzuly, ktoré zabezpečia obetiam takýchto trestných činov lepšiu ochranu a pomoc.
      Nové predpisy sa vzťahujú napríklad na obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho zneužívania, nútenú prácu, žobranie, transplantáciu orgánov, nelegálne adopcie detí či nútené svadby.
      Smernica rozširuje definíciu "zneužívania". Nové predpisy sa budú vzťahovať nielen na obchodovanie s ľuďmi za účelom sexuálneho zneužívania, ale aj na obchodovanie s ľuďmi na "nútené" práce na stavbách, farmách či v domácnostiach, za účelom organizovaného žobrania, nelegálnych transplantácií orgánov, nelegálnych adopcií detí, ako aj za účelom nútených sobášov.
      Text, prijatý v pléne veľkou väčšinou hlasov, stanovuje základné celoeurópske pravidlá pre definovanie trestného činu obchodovania s ľuďmi a pre postihovanie páchateľov. Zároveň prináša spoločné pravidlá pre dôslednejšiu prevenciu a lepšiu ochranu obetí.
      "Som presvedčená, že sme dosiahli dobrý výsledok a že prijatá smernica vytvorí lepší právny základ než staré rámcové rozhodnutie. Je to po prvýkrát od prijatia Lisabonskej zmluvy, čo EP schvaľuje legislatívu z oblasti trestného práva", povedala slovenská europoslankyňa Edit Bauer (SMK), ktorá bola spravodajkyňou správy v EP.
      Nová smernica stanovuje spoločné základné sadzby trestov v celej EÚ. Na ich základe budú páchatelia potrestaní odňatím slobody v trvaní minimálne päť rokov, pričom v osobitných prípadoch to bude desať rokov. Za osobitné prípady sa považujú trestné činy obchodovania s ľuďmi, ktorých obeťami sú deti, ďalej tie, ktoré zahŕňajú násilie závažnej povahy, ohrozujú život obete alebo sú vykonávané skupinami organizovaného zločinu. Trestným činom bude podľa nových predpisov nielen samotný trestný skutok, ale aj "podnecovanie, napomáhanie, navádzanie naň a pokus o jeho spáchanie".
      Okrem toho budú členské krajiny EÚ povinné zabezpečiť, aby ich príslušné orgány mali oprávnenie zadržať a skonfiškovať nástroje danej trestnej činnosti a výnosy z nej, pričom sa má podporovať využitie takto zadržaných prostriedkov na pomoc a ochranu obetí daného trestného činu vrátane vyplatenia finančnej kompenzácie.
      Obetiam trestného činu obchodovania s ľuďmi má byť poskytnuté bezpečné ubytovanie, materiálna a zdravotná pomoc vrátane psychologickej pomoci, okrem toho im bude poskytnutý prístup k právnemu poradenstvu a právnemu zastupovaniu. Ak obeť nemá dostatočné finančné prostriedky, právne poradenstvo a právne zastupovanie bude musieť byť bezplatné. Okrem toho budú mať obete prístup k programom ochrany svedkov a k systémom odškodnenia.
      Pomoc a podpora má byť obetiam poskytnutá už pred začatím trestného konania voči páchateľom, počas neho a aj primeraný čas po jeho skončení, a to bez ohľadu na ochotu obete spolupracovať na vyšetrovaní daného trestného činu, trestnom stíhaní či súdnom konaní. Smernica explicitne zakotvuje zákaz stíhania a ukladania trestov obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré boli zapojené do trestnej činnosti, ak boli k jej páchaniu donútené v priamej súvislosti s prešetrovaným trestným činom.

Zdroj: TASRtwiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Redakcia Netky

Netky
JAR JE TU O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona