„Jekhetane le Romenca/Spoločne s Rómami“ k dosiahnutiu interkultúrneho porozumenia v školách

NETKY.SK • 17 Marec 2023, 18:14 • 2 min
„Jekhetane le Romenca/Spoločne s Rómami“ k dosiahnutiu interkultúrneho porozumenia v školách

BRATISLAVA - Prečo hovoriť o rómskej kultúre a rómskej histórii? K čomu ma viesť interkultúrny dialóg? Prečo sa učiť po rómsky? Má zmysel interkultúrne vzdelávať? Aj týmito otázkami sa zaoberali pedagógovia na inovatívnom vzdelávaní, ktoré sa uskutočnilo prednedávnom v Bratislave.

slovakia

left justify in out

Program viacdňového vzdelávania zahŕňal tri vzdelávacie moduly: rómsky jazyk, rómsku kultúru a rómsku históriu, inovatívne vzdelávacie metódy CLIL. Účastníci inovatívneho vzdelávania Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít sa priebežne vzdelávajú v tom, ako získané kompetencie a znalosti z rómskeho jazyka, rómskej kultúry, rómskej histórie aplikovať vo svojej pedagogickej praxi. Cieľom inovatívneho vzdelávania, ktoré je naprojektované v rozsahu 110 vyučovacích hodín je zdokonaliť kľúčové profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných pracovníkov v oblastiach práce so žiakmi z rómskych komunít a zároveň rozvíjať postupy interkultúrnej komunikácie s deťmi a ich rodičmi.   

 
Pýtali sme sa priamo účastníkov vzdelávania, čo im vzdelávanie doteraz prinieslo, ako využijú získané poznatky v praxi, čo by na svojom pracovisku zmenili a či by mali záujem vzdelávať sa kontinuálne.
 
„Moju prácu vnímam ako poslanie pre deti, pre ktoré môžem byť vzorom, príkladom. Naučiť ich k remeslu a ,,dať im do rúk chlieb“, ktorý ich uživí po zvyšok života. Vzdelávanie organizované NIVAM mi doposiaľ dalo mnoho skúseností, ktoré som si mohol vymeniť, porovnať s pedagógmi z rôznych škôl. Naučil som sa nové metódy, ktoré aj aplikujem na mojich vyučovacích hodinách. Vzdelávanie v oblastiach rómskeho jazyka a kultúry Rómov prehĺbilo moje doterajšie poznatky, ktoré istotne využijem ako kľúčové v rámci predmetov, ktoré vyučujem. Viem si predstaviť zmenu v štruktúre mojich vyučovacích hodín i zmenu vo forme skúšania a overenia vedomostí. V rámci kontinuálneho vzdelávania pedagógov by mali rezonovať aj tieto témy: výchova rómskych detí, praktická časť – výskum vzdelávania, výchovy, potrieb a života rómskych žiakov, spolupráca so školami s rómskymi žiakmi, aplikovanie získaných kompetencií na iných školách, ktoré nepoznáme a pod.“, povedal učiteľ Adrián O. z Očovej.
 
 
Veronika B., sociálna pedagogička zo Zvolena:


„Poskytujem poradenstvo a podporu žiakom a ich rodinám, poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a koordinujem spoluprácu s externými organizáciami. Počas vzdelávania som si osvojila základy rómskeho jazyka, ktorý je potrebný na adresné a efektívne vykonávanie mojej profesie so žiakmi a rodinami z marginalizovanej rómskej komunity. Získala som cenné vedomosti o interaktívnych a zážitkových metódach osvojovania si jazyka. Získala som zaujímavé informácie o kultúre a histórii Rómov. Prehodnotila som môj štýl práce so žiakmi a rodičmi z marginalizovanej komunity smerom k efektívnej komunikácii a zlepšila sa moja schopnosť  vplývať na nespolupracujúcich rodičov. V budúcnosti plánujem na mojej škole v popoludňajších hodinách organizovať workshopy a interaktívne besedy so žiakmi, rodičmi a zamestnancami školy. V praxi môžem zužitkovať všetko, čo som sa na vzdelávaní naučila. Rovnako verím, že sa podobného vzdelávania zúčastním aj v budúcnosti a inšpirujem k nemu aj kolegov, lebo je prakticky využiteľné a z môjho pohľadu veľmi potrebné. Uvítala by som pokračovací kurz rómskeho jazyka, ktorý by bol výbornou predprípravou na jazykovú skúšku, prípadne konverzačný kurz.“
 
Petra B., školská psychologička z Ružomberok:


„Hlavnou náplňou mojej práce je práca s deťmi s problémami v správaní a učení, zameriavam sa diagnostiku a individuálne i skupinové intervencie. Vo vzdelávaní ma zaujala hlavne časť zameraná na poznávanie rómskej kultúry a učenie sa rómskeho jazyka. Mám záujem zlepšovať sa v rómskom jazyku, aby som ho v prípade potreby mohla použiť pri komunikácii s klientmi v našom zariadení. Niektoré z prezentovaných aktivizačných a inovatívnych vzdelávacích metód môžem uplatniť v skupinovej práci s deťmi v rámci tzv. rozohrievajúcich alebo uvoľňujúcich aktivít. Určite by som mala záujem o ďalšie vzdelávanie.“
 
„V tomto období prebieha stále inovatívne vzdelávanie a účastníci budú na záver obhajovať svoje záverečné práce pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Účastníci inovatívneho vzdelávania sú z týchto pracovísk Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Rimavská Sobota, ZŠ Vilka Šuleka Šulekovo-Hlohovec, ZŠ Kružlová, SSOŠ obchodu a služieb Očová, Diagnostické centrum Ružomberok, Špeciálna základná škola Brezno, Spojená škola Pohronská Polhora, ZŠ Zlaté Klasy, ZŠ J. Alexyho Zvolen, ZŠ Abranovce, ZŠ Ľudmily Podjavorinskej, Košice, ZŠ Petrová, Gaboltov, ZŠ – Alapiskola Vyškovce nad Ipľom. Doterajšie skúsenosti nám ukázali, že vzdelávanie je prínosom vo vytváraní priaznivej školskej klímy nielen vo vzťahu učiteľ a žiak, ale aj vo vzťahu učiteľ a rodič, rodič a dieťa. Preto je táto forma vzdelávania dôležitá v kontexte inklúzie marginalizovaných komunít,“ uviedol projektový manažér Jozef Facuna z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.
 
Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 

 twiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Martin Petras
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies