Jednoducho vymôžeme za vás...

NETKY.SK • 29 Január 2023, 13:58 • 2 min
Jednoducho vymôžeme za vás...

BRATISLAVA - Vymáhanie pohľadávok môže byť pre mnohých doslova nočnou morou. Aj v tejto oblasti je nesmierne dôležité nájsť si zodpovedného a spoľahlivého partnera...

slovakia

left justify in out

KTO SME? 


Vymozete.sk prevádzkuje obchodná spoločnosť iVymáhanie s.r.o., so sídlom Zámocká 30,811 01 Bratislava, IČO: 51 025 876 v ktorej právni odborníci pôsobia v oblasti insolvenčného
práva už viac ako 20 rokov a tieto skúsenosti s vymáhaním pohľadávok prinášajú ako benefit pre svojich klientov.


Vymozete.sk prináša online službu, ktorá umožní využiť skúsenosti právnych odborníkov, ktorí sú členmi tímu pre klientov čo možno najjednoduchšie. Poskytovaná online služba www.vymozete.sk je vhodná pre kohokoľvek - nepodnikateľov (fyzické osoby), obchodné spoločnosti ako aj drobných živnostníkov.


,,Hlavným benefitom pre klientov – veriteľov je skutočnosť, že všetky náklady na právne posúdenie pohľadávky a finančnej bonity dlžníka vrátane rizika neúspešného
vymáhania pohľadávky nesie naša spoločnosť,"
vysvetľuje JUDr.Michal Galik, PhD.  Klient platí odmenu len v prípade úspešného vymoženia pohľadávky/časti pohľadávky, t.z.
klient platí odmenu vo výške 20% + DPH z vymoženej sumy. V prípade neúspešného vymáhania klient neplatí žiadnu odmenu a odmenu za právne služby advokátskej kancelárie
vrátane právneho auditu pohľadávky a posúdenia vymožiteľnosti pohľadávky platí vymozete.sk


AKO U NÁS PREBIEHA VYMÁHANIE POHĽADÁVOK?


Konateľ spoločnosti, pán Mgr.Pavol Pavlovič MBA zhrnul situáciu do niekoľkých bodov: 

 

1. Každý prípad po registrácii pohľadávky do systému vymozete.sk posúdi pridelený právnik, pričom vykoná právnu analýzu pohľadávky a overí či je pohľadávka vymáhateľná z titulu finančnej bonity dlžníka. Z tohto dôvodu je potrebné zadať čo najpresnejšie informácie zo strany klienta – veriteľa aby bol jeho prípad správne vyhodnotený pre ďalšie vymáhanie.


2. Akonáhle je pohľadávka vyhodnotená ako vhodná pre ďalšie vymáhanie, klient obdrží tento výsledok v písomnej forme (sms, e-mail) kde mu je oznámený ďalší postup potrebný na úspešné vymáhanie pohľadávky, t.j. uzavretie príkaznej zmluvy a udelenie plnej moci na zastupovanie advokátovi.


3. Po uzavretí príkaznej zmluvy s obchodnou spoločnosťou prevádzkujúcou portál vymozete.sk vykonáva prvotné úkony ako je výzva na úhradu pohľadávky, prípadne opakovaná výzva a všetky zákonné spôsoby na kontaktovanie dlžníka. V prípade neúspechu predžalobného vymáhania nasleduje po dohode s klientom súdne vymáhanie pohľadávky.


4. Počas celej doby predsúdneho vymáhania pohľadávky klienta, klient neplatí spoločnosti prevádzkujúcej portál vymozete.sk ani advokátovi žiadnu odmenu. Odmena advokáta alebo spoločnosti prevádzkujúcej portál vymozete.sk je splatná vždy až po vymožení pohľadávky/jej časti.


5. V prípade ak sa klient rozhodne vymáhať svoju pohľadávku súdnou cestou je upozornený na povinnosť platiť poplatky zo strany súdu, prípadne iné poplatky (napr. znalečné... ) Počas celej doby súdneho vymáhania pohľadávky klienta, klient neplatí spoločnosti prevádzkujúcej portál vymozete.sk ani advokátovi žiadnu odmenu. Odmena advokáta alebo spoločnostI prevádzkujúcej portál vymozete.sk je splatná vždy až po vymožení pohľadávky/jej časti.

 

AKÉ HLAVNÉ TYPY POHĽADÁVOK VYMÁHAME :

 Nezaplatená faktúra
 Nesplatená pôžička
 Nevyplatená zmenka
 Nevyplatené nájomné
 Nevyplatená mzda
 Nevyplatené poistné plnenie
 Náhrada škody


Vymáhanie pohľadávky prostredníctvom vymozete.sk prebieha výlučne online. Klient cez vytvorený účet na vymozete.sk má k dispozícii prehľad o stavu svojej pohľadávky, vidí všetky vykonané právne kroky zo strany vymozete.sk alebo zo strany advokáta a presne vie určiť v akom štádiu sa nachádza jeho vymáhanie pohľadávky. O všetkých právnych krokoch vykonaných zo strany vymozete.sk alebo priradeného advokáta je klient informovaný automatickými správami (sms, email). Svoje prípadné dotazy a podnety môže komunikovať v reálnom čase so zamestnancami našej spoločnosti alebo prideleným advokátom. Potrebné informácie sa klient dozvie v reálnom čase bez potreby dohadovania právneho zástupcu, platenia jeho odmeny a osobného stretnutia. Firmám, ktoré majú viacero pohľadávok ušetrí naša online služba správu evidovaných prípadov a s tým súvisiace náklady na materiálno-
personálne vybavenie.


Zo skúseností tímu právnikov z portálu vymozete.sk vyplýva, že veľkými problémami podnikateľov a firiem býva práve nedôsledná administratíva svojich pohľadávok a kvôli tejto skutočnosti často dochádza k premlčaniu pohľadávok. Jednoduchým riešením týchto problémov je práve online správa pohľadávok pre spoločnosti, kde spoločnosti získajú bezplatný prístup do svojho účtu na portáli vymozete.sk a dokonalý prehľad o vymáhaní svojich pohľadávok ako aj aktívnu komunikáciu s právnikmi portálu vymozete.sk ako aj pridelenými advokátmi.


Bezplatnosť a jednoduchosť celého projektu vymozete.sk umožňuje jeho využitie i fyzickým/právnickým osobám pre ktoré boli doposiaľ služby právnika nedostupné, hlavne z ohľadom finančnú nedostupnosť, nakoľko v bežnej praxi advokáti vyžadujú pre začatie riešenia právneho problému zaplatenie finančnej zálohy. Online služby právnikov portálu vymozete.sk sú pre túto skupinu veriteľov rýchlym, dostupným a efektívnym riešením ako sa domôcť svojej pohľadávky.


Týmto spôsobom vymáhania pohľadávok ponúka portál vymozete.sk pre svojich klientov vymáhanie pohľadávok príznačné pre 21. storočie a to vymáhanie pohľadávok online bez nutnosti navyšovania nákladov klientov, osobných stretnutí a s prenesením rizika zavymoženie pohľadávky na našu spoločnosť.

 

Viac informácii získate na adrese: www.vymozete.sktwiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Martin Petras
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies