Budúcoročné sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude možné aj elektronicky

NETKY.SK • 14 December 2010, 07:56 • 2 min
Budúcoročné sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude možné aj elektronicky

Budúcoročné sčítanie obyvateľov, domov a bytov bude možné aj elektronicky

slovakia

left justify in out

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa na celom území Slovenska vykoná 21. mája 2011, bude výnimočné z dvoch dôvodov. Prvým je, že sa uskutoční po prvý raz v histórii vo všetkých členských štátoch EÚ naraz pri využití rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov. Zároveň obyvatelia SR si budú môcť po prvý raz v histórii vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe alebo v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky www.scitanie2011.sk.
      Ako ďalej uvádza Štatistický úrad (ŠÚ) SR na svojej internetovej stránke, tieto údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre štatistické potreby. Sú jedinečné a v Slovenskej republike sa nedajú získať inak len spoluprácou s obyvateľmi. Obyvatelia nebudú uvádzať do sčítacieho formuláru svoje meno, priezvisko ani rodné číslo, čiže aj po vyplnení zostane sčítací formulár anonymný. Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa budú zverejňovať priebežne, komplexne budú známe najneskôr v marci 2014.
      Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území SR k 21. máju, pričom údaje sa zaznamenajú do sčítacieho tlačiva k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. na sobotu 21. mája 2011. Takéto tlačivá sa vyhotovia okrem štátneho jazyka aj v jazyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listinnej a elektronickej forme a v elektronickej forme aj v anglickom jazyku.
      Podľa zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je povinný poskytnúť údaje na účely sčítania každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunitu. Cudzinec, ktorý má pobyt na území SR kratší ako 90 dní, poskytne údaje v obmedzenom rozsahu. Vlastník alebo správca či nájomca domu poskytne údaje za každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania. Rovnako bude postupovať vlastník, správca alebo nájomca bytu alebo podnájomník bytu pri sčítaní bytov.
      Čas sčítania, čiže dobu, počas ktorej sa sčítanie vykoná, ustanoví vláda tak, aby bol známy najneskôr 120 dní pred vykonaním sčítania. To vykonajú sčítací komisári, pričom ich výber a výkon činnosti zabezpečia obce. Sčítacím komisárom môže byť štátny občan SR starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára po jeho predchádzajúcom súhlase vymenuje starosta obce. Komisár je povinný preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným poverením starostu obce. Ak ho o to požiadajú, vyplní sčítacie formuláre podľa pokynov obyvateľa alebo cudzinca. Zákon zároveň zaväzuje sčítacieho komisára chrániť vyplnené tlačivá pred stratou, zničením, poškodením alebo zneužitím a zachovávať mlčanlivosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil.
      Za výkon činnosti má komisár nárok na odmenu, ktorú mu vyplatí obec. Tá je zároveň kompetentná riešiť aj nedostatky v ich práci. Počet sčítacích komisárov bude závisieť od počtu vytvorených sčítacích obvodov. Jeden bude tvoriť približne 100 až 120 bytových domácností, čiže jeden sčítací komisár zabezpečí spočítanie približne 350 až 500 obyvateľov.

Zdroj: TASRtwiterfacebooklinkedinwhatsapp

Za Netky.sk
Redakcia Netky
Netky
LETNÉ PRÁZDNINY O
00 DNÍ 00 HODÍN 00 MINÚT 00 SEKÚND
logo
Copyright © 2023 PetsoftMedia Inc.
Všetky práva sú vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a video správ zo zdrojov TASR, SITA, taktiež z vlastnej autorskej tvorby, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu porušením autorského zákona

Pre používanie spravodajstva Netky.sk je potrebné povoliť cookies