Odosielam na server ...

Vedeli ste, že na stránke Netky.sk existuje možnosť zobrazovať iba pozitívne správy? Ak nemáte chuť čítať o násilí, ľudskom nešťastí či katastrofách, zapnite si Filter pozitívnych správ a dozviete sa všetko pozitívne, čo sa okolo nás deje.

OK, rozumiem
30. jún. 2022Melánia
BratislavaBratislava
Biblia
TV program
Moje Netky
20.05.2022 17:45 Domov
ROZHOVOR so Štefanom Harabinom k zadržaniu NAKA
MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
loader
ZOBRAZIŤ VIAC
20.05.2022 17:45 Domov

ROZHOVOR so Štefanom Harabinom k zadržaniu NAKAŠtefan Harabin sa vyjadril k svojmu nedávnemu zadržaniu Národnou kriminálnou agentúrou.


Čo vravíte na vaše zadržanie? 

 

Skutočným dôvodom a motívom nariadenia domovej prehliadky bolo zaistenie technických prostriedkov, aby mi  boli do nich simulačne vnesené neexistujúce údaje za účelom vyfabrikovania kompromitácie mojej osoby. Ďalším cieľom vydania príkazu na nezákonnú, nedôvodnú a nepotrebnú domovú prehliadku bolo i zabezpečenie „de facto“ násilného vstupu do súkromného bytu za asistencie polície, ktorú vyšetrovateľ Kochlic zneužil aj na moje nezákonné a nedôvodné zadržanie a na doručenie uznesenia o vznesení obvinenia (ktoré sa malo doručovať poštou, ktorú ja od štátnych orgánov riadne preberám).

 

 

Plánujete v tomto prípade ďalšie kroky?

 

Podal som sťažnosť proti vzneseniu obvinenia, námietku mjr. Mgr. Martina Kochlica pre extrémnu zaujatosť. Trestné oznámenia na prokurátorov Lipšica, Honza, sudcu Piknu a vyšetrovateľa Kochlica. Zároveň som si uplatnil právo osobne i s obhajcami zúčastniť sa znalecko-technického úkonu, ktorý bude realizovaný znalcom, resp. technikom z  telekomunikačných prostriedkov, za účelom zistenia len tých dát, ktoré sa viažu na príspevok v statuse, aby nedošlo k zneužitiu jeho súkromno-osobných dát a informácií, ktoré sa nachádzajú v mobile a nesúvisia s danou trestnou vecou.

 

 

Myslíte, že niekto manipuloval vaším notebookom, aby vás zdiskreditoval? 

 

Evidentné je, že jediným cieľom domovej prehliadky malo byť zistenie, či som určité elektronické zariadenie skutočne používal ja, či som ho používal na komunikáciu na sociálnej sieti Facebook (cez statusy so svojimi sledovateľmi, ale aj inými užívateľmi) a najmä to, či som skutočným autorom statusu z 25. 2. 2022.

 

Autorstvo statusu som nepopieral nikdy, o čom Kochlic nepochybne vedel, lebo zjavne sledoval môj facebookový profil predtým, ako pristúpil k domovej prehliadke (uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci je z 27. 2. 2022 a uznesenie o obvinení až zo 16. 5. 2022, čiže takmer 2 mesiace ma monitoroval). Na tomto profile som, okrem iného, reagoval i na spomínané trestné oznámenia politikov, či už komentármi, článkami alebo linkami na relácie vo viacerých médiách a videami, kde som sa hrdo k statusu prihlásil a vyjadril sa v tom smere, že sa teším na trestnoprávnu konfrontáciu s takýmito „právnickými esami“ ako aj s vyšetrovateľom, ktorý si trúfne ísť v tejto veci so mnou do sporu v otázke pravdy o udalostiach na Ukrajine. Lebo ani jediným slovom som nehanobil Ukrajincov ako národ.

 

Tieto okolnosti boli Kochlicovi nesporne známe, ním zvolený postup bol preto očividne nezákonný a v rozpore so zásadou primeranosti a proporcionality. Primárne, ak už Kochlic chcel vznášať obvinenie (i keď zjavne nezákonne a nedôvodne), mal mi ho doručiť štandardným spôsobom – poštou. Tú si riadne preberám, neskrývam  sa a žijem na adrese trvalého bydliska. Rovnakým spôsobom ma mal i predvolať na výsluch, a nie zadržať v mieste trvalého bydliska – v bytovke s viacerými bytmi a tam bývajúcimi ľuďmi za asistencie cca 8 – 10 policajtov, z toho viacero kukláčov, hliadkujúcich aj pred bytom a ozbrojených samopalmi, ako keby som mal byť agresívny kriminálnik, recidivista, u ktorého je dôvodné predpokladať násilný a ostrý fyzický odpor. Sám Kochlic pritom o mne v uznesení o vznesení obvinenia píše ako o dlhoročnom sudcovi, čo je rovnako verejne známe. Mám za sebou už vyše 40 rokov výkonu v oblasti trestnej justície, vrátane postu predsedu senátu na Najvyššom súde, kde som i takých zločincov prejednával. Konanie predvedené políciou na čele s Kochlicom bolo očividne neprimerané, politicky motivované a išlo len a iba o zastrašenie mňa, mojej rodiny a demonštráciu sily.

 

Akákoľvek domová prehliadka nemala v tejto veci dôvodné opodstatnenie. Z domovej prehliadky nebudú zistené nové, skôr neznáme, okolnosti. Niekoľkokrát som uviedol, že status som písal a zverejnil ja. Kochlic vykonaním domovej prehliadky nezákonne a neprimerane zasiahol do ľudských práv tak mojich, ako i celej mojej rodiny, pričom ňou zisťoval skutočnosti už dávno predtým verejne známe a nesporné!

 

Ak sa Kochlic, i napriek vyjadrenému, rozhodol prezentovať pred dverami môjho bytu príkazom na domovú prehliadku (len vďaka ktorému si zabezpečil nezákonný vstup do súkromného obydlia), bolo jeho zákonnou povinnosťou riešiť vec čo najmiernejšími možnými prostriedkami, teda veci, na ktoré sa vzťahoval príkaz na domovú prehliadku zabezpečiť inak, ako realizovaním samotnej domovej prehliadky.

 

Požadované veci, údaje a dáta mal primeraným spôsobom žiadať vydať. K tomu ale nepristúpil, pritom ja som sám a dobrovoľne vydal notebook ako i mobilný telefón a  hneď na mieste som všetkým prítomným policajtom povedal, že na tomto konkrétnom, vydávanom notebooku som napísal a zverejnil predmetný status na sociálnej sieti Facebook a trvám na ňom. Vrátane toho, že cez mobilný telefón príspevky na Facebook nedávam, len si ho cez mobil niekedy prezerám a že všetky príspevky na Facebooku som realizoval len cez vydaný notebook.

 

Od Kochlica ani pred začiatkom domovej prehliadky, ani počas celého úkonu už v byte, nezaznela výzva na dobrovoľne vydanie veci resp. že by chcel požadované veci a informácie zabezpečiť menej invazívnym spôsobom ako domovou prehliadkou. Rovnako bolo povinnosťou vyšetrovateľa (lebo veci som hneď vydal dobrovoľne), zabezpečiť na úkon znalca technika, aby ten mohol priamo na mieste „vytiahnuť“ dáta, ktoré považoval za potrebné (viď príkaz na domovú prehliadku), a to bez zaistenia aktuálnych vecí (lebo neboli navyše potrebné pre trestné konanie, keďže k autorstvu statusu sa hlásim).

Ak by alternatíva s „vytiahnutím“ dát nebola technicky realizovateľná, napríklad pre ich veľký rozsah, vtedy je povinnosťou vyšetrovateľa vyzvať osobu na vydanie veci a až po negatívnej reakcii na takúto výzvu by teoreticky mohol pristúpiť k realizácii príkazu na domovú prehliadku resp. k odňatiu veci, ak by už neexistovalo iné menej invazívne riešenie.

 

V tejto veci Kochlic nemal realizovať domovú prehliadku, lebo na ňu nebol dôvod. Postupoval navyše nezákonne aj pri jej samotnej realizácii. Nevyzval ma na dobrovoľné vydanie dát v prítomnosti znalca-technika, resp. na vydanie veci (notebooku a mobilu), ale hneď začal s realizáciou domovej prehliadky, pritom som všetky relevantné veci po jeho nezákonnom vstupe do bytu vydal dobrovoľne a sám a ďalšie veci prítomní policajti ani nehľadali. Opäť nezákonne, na pokyn Kochlica, fotografovali všetky miestnosti bytu. Od momentu môjho dobrovoľného vydania vecí bolo povinnosťou Kochlica ukončiť domovú prehliadku, lebo odpadol, neexistoval dôvod na jej pokračovanie.

 

Veci ktoré som dobrovoľne vydal neboli a ani nie sú pre dané trestné konanie dôležité a nemajú dôkaznú relevanciu, keďže status som nepopieral. Kochlic postupoval evidentne extrémne nezákonne už tým, že dával prokurátorovi podnet na podanie návrhu na vydanie príkazu na domovú prehliadku, lebo pre účely tohto konania je relevantné posúdenie obsahu statusu a nie jeho autora, ktorým som ja, a Kochlic vedie konanie len pre prečin za vyjadrenie názoru.

 

Navyše informácie mnou publikované 25. 02. 2022 na sociálnej sieti Facebook nie sú dohľadateľné na mojom notebooku a už vôbec nie na mojom mobilnom telefóne, z ktorého príspevky na Facebook som nikdy nepublikoval. Pritom je všeobecne známe, že publikované informácie sú uložené na serveroch spoločnosti Meta (Meta Platforms Ireland Limited) – prevádzkovatelia sociálnej siete Facebook, od ktorej si bez problémov mohol vyšetrovateľ potrebné informácie vyžiadať, okrem iného napr.:

 

Dátum a čas publikovania príspevku

 

Obsah príspevku

 

Prípadné modifikácie príspevku, t. j. históriu zmien príspevku

 

Autora uverejnenia príspevku, prípadne účet pod ktorým osoba príspevok uverejnilaAdresa uverejnenia príspevku (IP adresa, miesto uverejnenia)

 

Informácie o zariadení, z ktorého bol príspevok uverejnený (typ, model zariadenia, verzia prehliadača, verzia operačného systému, cookies a pod.)

 

Dátum a čas, kedy bol príspevok vymazaný a kým bol vymazaný jednoducho nie je možné zistiť z údajov uložených v mojom počítači.

Od spoločnosti Meta (Meta Platforms Ireland Limited) si mohol vyšetrovateľ dané informácie vyžiadať.

 

Je notoricky známe, že v pamäti môjho počítača hore uvedené informácie nemôžu byť uložené (po 3 mesiacoch od uverejnenia príspevku). Nakoľko príspevok na Facebook sa publikuje prostredníctvom webového prehliadača a publikované informácie sa ukladajú priamo na webovú stránku prevádzkovateľa a sú uložené na serveroch prevádzkovateľa. Rozhodne nie na mojom počítači.

Kochlic ma v intenciách § 104 ods. 1 Tr. por. nevyzval na dobrovoľné vydanie hľadanej veci alebo odstránenie iného dôvodu, ktorý viedol k takému úkonu.

 

Do bytu bez predchádzajúcej výzvy vstúpilo asi 8 policajtov (z 5 kukláči), dvaja samopalníci stáli pred vchodovými dverami.

Zaujatosť v úplnej nahote preukázal, keď pokračoval v domovej prehliadke i napriek tomu, že aktuálny notebook a mobilný telefón, ktoré súviseli s mojou internetovou sociálnou sieťou Facebook a príspevkom z 25. 02. 2022 som dobrovoľne vydal, čím nepochybne odpadol dôvod domovej prehliadky.

 

Zjavne v hrubom rozpore s Ústavou a Dohovorom o základných ľudských právach a slobodách Kochlic svojvoľne a šikanózne pokračoval v zásahu do mojich práv na ochranu súkromia a nedotknuteľnosti obydlia a tiež mojej manželky a dcér Tamary a Kataríny, keď už po mojom upozornení, že pácha trestnú činnosť potom, lebo som dobrovoľne odovzdal notebook a mobilný telefón, ešte nariadil prehľadávanie a fotografovanie všetkých izieb bytu – obývačky, kuchyne, spální, kúpeľne, chodby a záchoda. Očividne už po mojom upozornení, že pácha trestnú činnosť.

 

V zaistenom notebooku a mobile sa nachádzajú citlivé údaje a informácie osobného súkromného charakteru, ktoré nesúvisia s predmetom domovej prehliadky, účelom ktorej bolo získanie iba dát alebo komunikácie, na ktorých sa nachádzajú prihlasovacie údaje  a iné súbory a dáta súvisiace užívateľským profilom s menom „Štefan Harabin“, vytvorenom na sociálnej sieti Facebook s profilovým  identifikátorom https: www.facebook.com/harabinstefan, resp. dát alebo komunikácie, na ktorých sa nachádzajú prihlasovacie údaje  a iné súbory a dáta súvisiace s príspevkom, ktorý bol 25.02.2022 v čase o 15:20 hod uverejnený na internetovej sociálnej sieti Facebook, v rámci verejného prístupného užívateľského profilu s menom „Štefan Harabin“ s profilovým identifikátorom https: www.facebook.com/harabinstefan.

 

Podľa Ústavy

čl. 19 ods. 2 každý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

čl. 22 ods. 1 listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú.

čl. 22 ods. 2 nikto nesmie porušiť listové tajomstvo ani tajomstvo iných písomností a záznamov, či už uchovávaných v súkromí, alebo zasielaných poštou, alebo iným spôsobom; výnimkou sú prípady, ktoré ustanoví zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením.

čl. 13 ods. 4 pri obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.

 

 

Máte strach z pridelenia trestu, napríklad finančného?  

 

Bez najmenších pochybností budem zbavený viny, resp. oslobodený.

 

Vnímate to ako zaujatosť voči vašej osobe?  

 

Vyšetrovateľ NAKA Kochlic od samého začiatku v danej veci je vo vzťahu k mojej osobe bez najmenších pochybnosti extrémne zaujatý a navyše je i páchateľom trestného činu porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 ods. 1 Tr. zák., (v zmysle ktorého kto úmyselne poruší listové tajomstvo vyzvedaním alebo otvorením uzavretého listu alebo inej písomnosti prepravovanej poštovým podnikom alebo iným obvyklým spôsobom, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky) minimálne v štádiu pokusu, resp. prípravy. reklama


reklama


Kríza, ktorú priniesol koronavírus, nás silno zasiahla. Vopred ďakujeme každému, kto zašle hoci len niekoľko centov na náš účet SK30 7500 0000 0040 2698 9329 Pomôžete tak ľudom, ktorí už roky pracujú pre vás, našich čitateľov, a to aj napriek nižšiemu platu či predĺženému pracovnému času.


Zdroj: redakcia

Foto:  tasrNašli ste chybu, alebo máte tip na zaujímavý článok? Napíšte nám na redakcia@netky.sk

Diskusia

Komentáre


Na tento článok reagovalo
užívatelia: 0 komentáre: 0

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ
ZOBRAZIŤ VIAC
NAJČÍTANEJŠIE
reklama
ZOBRAZIŤ VIAC
loader
loader
Kliknutím zavriete
Obrázok